Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 85ca033f0d533fb6be88b3d02a9ae291
orzel.png 15ca49249c09777723927ef74e5719e8
pl
en
top news port mstr
 
PAA uruchamia nową stację PMS
22-07-2016

21 lipca 2016 r. włączono do sieci monitoringu radiacyjnego kolejną stację wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych typu PMS (ang. Permanent Monitoring Station). Stacja znajduje się na terenie Geoparku w Kielcach i umożliwia  pomiar parametrów związanych z bieżącą sytuacją radiacyjną kraju.

Uruchomienie kolejnej w tym roku stacji typu PMS związane jest bezpośrednio z programem rozbudowy sieci monitoringu radiacyjnego kraju w związku z planem budowy w Polsce elektrowni jądrowej. Stacja umożliwia zarówno pomiar parametrów bezpośrednio związanych z promieniowaniem jonizującym, jak i danych meteorologicznych. Dane te przesyłane są co 10 minut do Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA, dzięki czemu możliwe jest dokładne monitorowanie bieżącej sytuacji radiacyjnej w kraju.

Od 21 lipca 2016 r. stacja PMS znajdująca się na terenie Geoparku w Kielcach stacja przesyła dane do siedziby PAA w Warszawie, a od 22 lipca 2016 r. dane z tej stacji uwzględnione zostały na mapie rozkładu mocy dawki promieniowania gamma w Polsce.  Informacje ze stacji przekazywane są również do systemu EURDEP.

Więcej informacji na temat monitorowania sytuacji radiacyjnej w Polsce znajdziecie Państw w dziale monitoring radiacyjny

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png aecd9a8db78e63426601446328402b7a
buttonBJiOR.png 17dbdd764486b9e43d957ad15a8c54a7
buttonEPUAP.png 4bf7b882ca8f6ed1e85ccec7bdaf1a76
buttonNEWSLETTER.png 3cbfd699e62b66fece41e6ba4758b161
buttonBIP2.png 242fa8bc0678ea690daf2d2abd91e09b
buttonTwitter.png 8875baee7fc1f73167eeb6990b604e3f