Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d6025155a9d1f225040b26a5941cb089
orzel.png b18ff6b3664e3fe7f5bc78ab639492c3
pl
en
top news port mstr
 
PAA uruchamia nową stację PMS
22-07-2016

21 lipca 2016 r. włączono do sieci monitoringu radiacyjnego kolejną stację wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych typu PMS (ang. Permanent Monitoring Station). Stacja znajduje się na terenie Geoparku w Kielcach i umożliwia  pomiar parametrów związanych z bieżącą sytuacją radiacyjną kraju.

Uruchomienie kolejnej w tym roku stacji typu PMS związane jest bezpośrednio z programem rozbudowy sieci monitoringu radiacyjnego kraju w związku z planem budowy w Polsce elektrowni jądrowej. Stacja umożliwia zarówno pomiar parametrów bezpośrednio związanych z promieniowaniem jonizującym, jak i danych meteorologicznych. Dane te przesyłane są co 10 minut do Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA, dzięki czemu możliwe jest dokładne monitorowanie bieżącej sytuacji radiacyjnej w kraju.

Od 21 lipca 2016 r. stacja PMS znajdująca się na terenie Geoparku w Kielcach stacja przesyła dane do siedziby PAA w Warszawie, a od 22 lipca 2016 r. dane z tej stacji uwzględnione zostały na mapie rozkładu mocy dawki promieniowania gamma w Polsce.  Informacje ze stacji przekazywane są również do systemu EURDEP.

Więcej informacji na temat monitorowania sytuacji radiacyjnej w Polsce znajdziecie Państw w dziale monitoring radiacyjny

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 24cbb6049c462b11690706bc4d166760
buttonBJiOR.png 2f3cd45902aac3d3e5a7f6ac97e12a97
buttonEPUAP.png 8b9a2d8dd58c556cfc91c4edfd8e7edc
buttonNEWSLETTER.png 122a82c6c294cd7c27293e78d096997d
buttonBIP2.png f230900ab5a093873ad9ed8c29e6fdf6
buttonTwitter.png edd1027f9017e4594e6fb45ce19ade94