Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9cc421b5fe35b1d5cabfa25ae835a34b
orzel.png d71cd5b625c40dd8de0d77e970356dfd
pl
en
top news port mstr
 
Rozmowy z MAEA o projektach współpracy technicznej dla Polski
11-08-2016

W dniach 8-10 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Atomistyki zorganizowała wizytę roboczą koordynatora współpracy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z Polską, Pana Jing Zhanga.

 

W ramach serii spotkań w PAA, Ministerstwie Energii i Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku dokonano przeglądu realizacji bieżących projektów narodowych współpracy technicznej i omówiono propozycje nowych projektów na lata 2018-19.

P.o Prezesa PAA Andrzej Przybycin i Jing Zhang z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w trakcie spotkania siedzibie PAA. Fot. PAA.

 

Współpraca techniczna z MAEA w ramach projektów narodowych koncentruje się na obszarach bezpieczeństwa jądrowego i wykorzystania energii jądrowej. Ważnymi rezultatami obecnie realizowanych projektów jest m.in. modernizacja aparatury pomiarowej w reaktorze badawczym Maria w Świerku oraz zagraniczne staże inspektorów dozoru jądrowego PAA, umożliwiające im poznanie praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W trakcie wizyty przedstawiciel MAEA został przyjęty przez pełniącego obowiązki Prezesa PAA, Pana Andrzeja Przybycina. Podkreślił on, że Polska jako kraj przygotowujący się do uruchomienia programu energetyki jądrowej jest bardzo ważnym partnerem dla MAEA w Europie. Podziękował też za zaangażowanie polskich ekspertów w międzynarodową współpracę na rzecz bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej. Prezes Andrzej Przybycin potwierdził, że celem Polski jest kontynuacja udziału w Programie Współpracy Technicznej MAEA w dwóch rolach: donora pomocy technicznej dla krajów rozwijających się oraz beneficjenta międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 6471e6469223a2228365bdf8503267fa
buttonBJiOR.png 8819a1ca82fa41f87e905637355a610f
buttonEPUAP.png 50596982ddddaf16d29bf0f3d2c16ddb
buttonNEWSLETTER.png 3c85a21cf76f3b5035f3278b9091c92c
buttonBIP2.png 9afb06eeeef354c74138fca4e797cf05
buttonTwitter.png 7e14dad8c5aaa8148ed35d4f49c648eb