Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ccbbfe6f99fa0daeb9137965b49db4ef
orzel.png f2922ed3097e4e9a617ff2763880209f
pl
en
top news port mstr
 
Rozmowy z MAEA o projektach współpracy technicznej dla Polski
11-08-2016

W dniach 8-10 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Atomistyki zorganizowała wizytę roboczą koordynatora współpracy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z Polską, Pana Jing Zhanga.

 

W ramach serii spotkań w PAA, Ministerstwie Energii i Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku dokonano przeglądu realizacji bieżących projektów narodowych współpracy technicznej i omówiono propozycje nowych projektów na lata 2018-19.

P.o Prezesa PAA Andrzej Przybycin i Jing Zhang z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w trakcie spotkania siedzibie PAA. Fot. PAA.

 

Współpraca techniczna z MAEA w ramach projektów narodowych koncentruje się na obszarach bezpieczeństwa jądrowego i wykorzystania energii jądrowej. Ważnymi rezultatami obecnie realizowanych projektów jest m.in. modernizacja aparatury pomiarowej w reaktorze badawczym Maria w Świerku oraz zagraniczne staże inspektorów dozoru jądrowego PAA, umożliwiające im poznanie praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W trakcie wizyty przedstawiciel MAEA został przyjęty przez pełniącego obowiązki Prezesa PAA, Pana Andrzeja Przybycina. Podkreślił on, że Polska jako kraj przygotowujący się do uruchomienia programu energetyki jądrowej jest bardzo ważnym partnerem dla MAEA w Europie. Podziękował też za zaangażowanie polskich ekspertów w międzynarodową współpracę na rzecz bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej. Prezes Andrzej Przybycin potwierdził, że celem Polski jest kontynuacja udziału w Programie Współpracy Technicznej MAEA w dwóch rolach: donora pomocy technicznej dla krajów rozwijających się oraz beneficjenta międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png d4829ec81ea1d6ca635960b218920c38
buttonBJiOR.png df77dedd1e472aef856d3213190ceb5d
buttonEPUAP.png c1c60ca894273432f2375a973147e17e
buttonNEWSLETTER.png ed9de7b09ca83ec96e3ad3cf4bfacebe
buttonBIP2.png 3e948eff9890c661b4f901cbbe4bf24f
buttonTwitter.png dc2e66bc8b80ba9628ef813fd19db0f3