Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c1ed3e8b4fcdd411ea81b845588f946a
orzel.png 14bdc952c0cafacdd7078e9016f0b9b5
pl
en
top news port mstr
 
Rozmowy z MAEA o projektach współpracy technicznej dla Polski
11-08-2016

W dniach 8-10 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Atomistyki zorganizowała wizytę roboczą koordynatora współpracy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z Polską, Pana Jing Zhanga.

 

W ramach serii spotkań w PAA, Ministerstwie Energii i Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku dokonano przeglądu realizacji bieżących projektów narodowych współpracy technicznej i omówiono propozycje nowych projektów na lata 2018-19.

P.o Prezesa PAA Andrzej Przybycin i Jing Zhang z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w trakcie spotkania siedzibie PAA. Fot. PAA.

 

Współpraca techniczna z MAEA w ramach projektów narodowych koncentruje się na obszarach bezpieczeństwa jądrowego i wykorzystania energii jądrowej. Ważnymi rezultatami obecnie realizowanych projektów jest m.in. modernizacja aparatury pomiarowej w reaktorze badawczym Maria w Świerku oraz zagraniczne staże inspektorów dozoru jądrowego PAA, umożliwiające im poznanie praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W trakcie wizyty przedstawiciel MAEA został przyjęty przez pełniącego obowiązki Prezesa PAA, Pana Andrzeja Przybycina. Podkreślił on, że Polska jako kraj przygotowujący się do uruchomienia programu energetyki jądrowej jest bardzo ważnym partnerem dla MAEA w Europie. Podziękował też za zaangażowanie polskich ekspertów w międzynarodową współpracę na rzecz bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej. Prezes Andrzej Przybycin potwierdził, że celem Polski jest kontynuacja udziału w Programie Współpracy Technicznej MAEA w dwóch rolach: donora pomocy technicznej dla krajów rozwijających się oraz beneficjenta międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png d90208cfde63b74e96a7fc5d7d454104
buttonBJiOR.png 0f08136bff7d97b783b3a1fc0d003cdd
buttonEPUAP.png 205460ed201c8780704b92cb69f2da88
buttonNEWSLETTER.png 0eb4361bdf43940e2e0c82e2924c740a
buttonBIP2.png f80a5ec4ec8318fe83e027e5679d9c21
buttonTwitter.png 2102bb166826e2673b9ff7d61ab3a2cc