Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f95bb77250e1ee106f8e5966f99d102e
orzel.png c5ccf2c9143c96bd6effe41dc47fb0d2
pl
en
top news port mstr
 
Rozmowy z MAEA o projektach współpracy technicznej dla Polski
11-08-2016

W dniach 8-10 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Atomistyki zorganizowała wizytę roboczą koordynatora współpracy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z Polską, Pana Jing Zhanga.

 

W ramach serii spotkań w PAA, Ministerstwie Energii i Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku dokonano przeglądu realizacji bieżących projektów narodowych współpracy technicznej i omówiono propozycje nowych projektów na lata 2018-19.

P.o Prezesa PAA Andrzej Przybycin i Jing Zhang z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w trakcie spotkania siedzibie PAA. Fot. PAA.

 

Współpraca techniczna z MAEA w ramach projektów narodowych koncentruje się na obszarach bezpieczeństwa jądrowego i wykorzystania energii jądrowej. Ważnymi rezultatami obecnie realizowanych projektów jest m.in. modernizacja aparatury pomiarowej w reaktorze badawczym Maria w Świerku oraz zagraniczne staże inspektorów dozoru jądrowego PAA, umożliwiające im poznanie praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W trakcie wizyty przedstawiciel MAEA został przyjęty przez pełniącego obowiązki Prezesa PAA, Pana Andrzeja Przybycina. Podkreślił on, że Polska jako kraj przygotowujący się do uruchomienia programu energetyki jądrowej jest bardzo ważnym partnerem dla MAEA w Europie. Podziękował też za zaangażowanie polskich ekspertów w międzynarodową współpracę na rzecz bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej. Prezes Andrzej Przybycin potwierdził, że celem Polski jest kontynuacja udziału w Programie Współpracy Technicznej MAEA w dwóch rolach: donora pomocy technicznej dla krajów rozwijających się oraz beneficjenta międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 591022b43c4eaa52b2c8b0d5a9a926ea
buttonBJiOR.png 1cdd73d9af24d858c3f56d30e8f33fef
buttonEPUAP.png 27284c4e6f73178bef498c04cc103e3e
buttonNEWSLETTER.png 41f33724a7d1d72b47e42604f610f3bb
buttonBIP2.png 321b4ace191244627005dd70c0a29500
buttonTwitter.png b7d529f2e622dbd5a5091ad959f29461