Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e6b83e7a9008dc0d00bec9c706437b26
orzel.png 31f4b31451b731861336d0993c6c6c57
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png e332e70bf86d3b3a961067877af67863
Rozmowy z MAEA o projektach współpracy technicznej dla Polski
11-08-2016

W dniach 8-10 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Atomistyki zorganizowała wizytę roboczą koordynatora współpracy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z Polską, Pana Jing Zhanga.

 

W ramach serii spotkań w PAA, Ministerstwie Energii i Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku dokonano przeglądu realizacji bieżących projektów narodowych współpracy technicznej i omówiono propozycje nowych projektów na lata 2018-19.

P.o Prezesa PAA Andrzej Przybycin i Jing Zhang z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w trakcie spotkania siedzibie PAA. Fot. PAA.

 

Współpraca techniczna z MAEA w ramach projektów narodowych koncentruje się na obszarach bezpieczeństwa jądrowego i wykorzystania energii jądrowej. Ważnymi rezultatami obecnie realizowanych projektów jest m.in. modernizacja aparatury pomiarowej w reaktorze badawczym Maria w Świerku oraz zagraniczne staże inspektorów dozoru jądrowego PAA, umożliwiające im poznanie praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W trakcie wizyty przedstawiciel MAEA został przyjęty przez pełniącego obowiązki Prezesa PAA, Pana Andrzeja Przybycina. Podkreślił on, że Polska jako kraj przygotowujący się do uruchomienia programu energetyki jądrowej jest bardzo ważnym partnerem dla MAEA w Europie. Podziękował też za zaangażowanie polskich ekspertów w międzynarodową współpracę na rzecz bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej. Prezes Andrzej Przybycin potwierdził, że celem Polski jest kontynuacja udziału w Programie Współpracy Technicznej MAEA w dwóch rolach: donora pomocy technicznej dla krajów rozwijających się oraz beneficjenta międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 3a1eb51379325ea3dca8f935a29b31db
buttonBJiOR.png 8a181ff192af8c31fa317c401022a057
buttonEPUAP.png ae786575dab600ea08cc4319e7a68062
buttonNEWSLETTER.png 577db6899bcc8eb7cbc6853957550438
buttonBIP2.png 82781227dad56c1dd8f1b4396e03f321
buttonTwitter.png 17535f530a7dcaadec502f5a9eaefd4b