Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f199a6f0a6d58871626934438e401788
orzel.png f1e3b64e361c81e4dee99125381f31fc
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes Ewa Paluch: PAA odpowiednio przygotowana do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
31-01-2017

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki, Ewa Paluch, przedstawiła zadania PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej w trakcie konferencji „Promieniujemy na polską gospodarkę” zorganizowanej przez Ministerstwo Energii 30 stycznia w Warszawie.

W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że dzięki zmianom wdrażanym w PAA, już dziś jesteśmy właściwie przygotowani do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wyjaśniła, że w przeciągu ostatnich lat nastąpił szereg modyfikacji w funkcjonowaniu urzędu, w obszarze legislacyjnym, instytucjonalnym, organizacyjnym, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje zadania dozorowe również wobec ok. 24 000 źródeł promieniotwórczych i prawie 4000 jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Nadzoruje też Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych oraz trzy obiekty jądrowe, w tym reaktor badawczy MARIA.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png ca29427708b949ec55a3bf855ade225b
buttonBJiOR.png 47ce40eb3f947bae852f68ec8d4d7379
buttonEPUAP.png 6b3362d2f8564c0e1660d2a0c334fbc7
buttonNEWSLETTER.png 4d85fdeefe627fb8cbdc1b6bb23b47a9
buttonBIP2.png 1b4eae69b9640f3775cdd0d1eaf3826e
buttonTwitter.png 43c207e872826b1ec5f61921d80c272c