Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 4bb2e55740ee3414f9ac901ce592bb43
orzel.png 520aa706a7b9b91c43de15b05a8c9ede
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes Ewa Paluch: PAA odpowiednio przygotowana do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
31-01-2017

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki, Ewa Paluch, przedstawiła zadania PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej w trakcie konferencji „Promieniujemy na polską gospodarkę” zorganizowanej przez Ministerstwo Energii 30 stycznia w Warszawie.

W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że dzięki zmianom wdrażanym w PAA, już dziś jesteśmy właściwie przygotowani do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wyjaśniła, że w przeciągu ostatnich lat nastąpił szereg modyfikacji w funkcjonowaniu urzędu, w obszarze legislacyjnym, instytucjonalnym, organizacyjnym, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje zadania dozorowe również wobec ok. 24 000 źródeł promieniotwórczych i prawie 4000 jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Nadzoruje też Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych oraz trzy obiekty jądrowe, w tym reaktor badawczy MARIA.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png cca60613c278607da67f08b520573574
buttonBJiOR.png 1c802fc1c4c0be44411680291d2fd125
buttonEPUAP.png a67927559be83cddc0e1aea6c77b0e7e
buttonNEWSLETTER.png c0b2a11c92a4af8915ca6f4420c728b4
buttonBIP2.png 5e4df70500c0c3c0a92e247750a91f18
buttonTwitter.png b649becb8ad89ec9689a3a42b1aac0b5