Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d0004714cd5c6dcf5cd8dfcf7675d852
orzel.png 2f73300e660708bdd0dca5a463a9a696
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes Ewa Paluch: PAA odpowiednio przygotowana do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
31-01-2017

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki, Ewa Paluch, przedstawiła zadania PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej w trakcie konferencji „Promieniujemy na polską gospodarkę” zorganizowanej przez Ministerstwo Energii 30 stycznia w Warszawie.

W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że dzięki zmianom wdrażanym w PAA, już dziś jesteśmy właściwie przygotowani do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wyjaśniła, że w przeciągu ostatnich lat nastąpił szereg modyfikacji w funkcjonowaniu urzędu, w obszarze legislacyjnym, instytucjonalnym, organizacyjnym, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje zadania dozorowe również wobec ok. 24 000 źródeł promieniotwórczych i prawie 4000 jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Nadzoruje też Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych oraz trzy obiekty jądrowe, w tym reaktor badawczy MARIA.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png d4d4ee5134e06aa961adb0c1f27ca46f
buttonBJiOR.png 83de0dcd9970714b000a08d6a71ba9ae
buttonEPUAP.png bf0994409ab4777d9d9c21c165b23574
buttonNEWSLETTER.png 5efd5815dab7b1aa863cbf951bfa7b66
buttonBIP2.png 8fa6f2df82e7c09ab0d8ce84dec78df0
buttonTwitter.png ad828c9d69ad2d9538b8e155fe2815c7