Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f17cc89bb0915f67f125985faef6be00
orzel.png 0d2d7fcd4fd613c6d390b563ded54ff8
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes Ewa Paluch: PAA odpowiednio przygotowana do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
31-01-2017

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki, Ewa Paluch, przedstawiła zadania PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej w trakcie konferencji „Promieniujemy na polską gospodarkę” zorganizowanej przez Ministerstwo Energii 30 stycznia w Warszawie.

W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że dzięki zmianom wdrażanym w PAA, już dziś jesteśmy właściwie przygotowani do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wyjaśniła, że w przeciągu ostatnich lat nastąpił szereg modyfikacji w funkcjonowaniu urzędu, w obszarze legislacyjnym, instytucjonalnym, organizacyjnym, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje zadania dozorowe również wobec ok. 24 000 źródeł promieniotwórczych i prawie 4000 jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Nadzoruje też Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych oraz trzy obiekty jądrowe, w tym reaktor badawczy MARIA.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 1cc42b44e3ae55019e897ed4681e74df
buttonBJiOR.png daa0d98602542df6ab60473f6bbdcb05
buttonEPUAP.png 65319750051340bd2b6b0ac28b89905a
buttonNEWSLETTER.png ef1eda22de12a41f2df3eb3d4e2d42c7
buttonBIP2.png c67b4af9458586747d6b5963767641a0
buttonTwitter.png 86ab46fb7a20eccf744f37b951e370e9