Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a8bd02e6a2fa5b5bf6ba6ea207249936
orzel.png ebff94350d17dc9375e1d281a1d79ac7
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes Ewa Paluch: PAA odpowiednio przygotowana do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
31-01-2017

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki, Ewa Paluch, przedstawiła zadania PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej w trakcie konferencji „Promieniujemy na polską gospodarkę” zorganizowanej przez Ministerstwo Energii 30 stycznia w Warszawie.

W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że dzięki zmianom wdrażanym w PAA, już dziś jesteśmy właściwie przygotowani do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wyjaśniła, że w przeciągu ostatnich lat nastąpił szereg modyfikacji w funkcjonowaniu urzędu, w obszarze legislacyjnym, instytucjonalnym, organizacyjnym, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje zadania dozorowe również wobec ok. 24 000 źródeł promieniotwórczych i prawie 4000 jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Nadzoruje też Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych oraz trzy obiekty jądrowe, w tym reaktor badawczy MARIA.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ac68dff66b5994f37a8f3eaa33a944fc
buttonBJiOR.png 192973e421684dae9f97fb9b9261fe9c
buttonEPUAP.png 298d8294d628182c5693ee394b681e07
buttonNEWSLETTER.png ba5551c8f41605b24b45675ef227ef76
buttonBIP2.png 1b666bcdc2a93d6eac31480f4c237c05
buttonTwitter.png 90fc951e56d79327faf7c3f71bd1d6e3