Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7a23d13de623b74b74c4929b47596df0
orzel.png 69777255595a75413c815a79f612a96b
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 28b18164b55f484ca3d4f819af5ae2ad
PAA poznaje system zarządzania dozoru jądrowego Szwajcarii
02-02-2017

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego PAA, Artura Wdowczyka, uczestniczyli w dniach 30 stycznia – 1 lutego w wizycie studyjnej w szwajcarskim urzędzie dozoru jądrowego ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

W trakcie szeregu spotkań uczestnicy delegacji zapoznawali się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze efektywnego zarządzania organizacją dozoru jądrowego. ENSI jest przykładem dozoru niezależnego od rządu i operatorów elektrowni jądrowych. Jest także znany z dobrej organizacji pracy i wysokiej kultury organizacyjnej. Dlatego doświadczenia ENSI są wyjątkowo cenne dla prawidłowego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania w PAA. Delegacja miała możliwość omówienia budowy i funkcjonowania procesów w ENSI, sposobu sprawowania nadzoru nad szwajcarskimi elektrowniami jądrowymi, działań podejmowanych na rzecz wzmacniania kultury bezpieczeństwa, czy zagadnień wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jądrowe.

Współpraca bilateralna została zapoczątkowana we wrześniu 2016 r., wraz z podpisaniem porozumienia o współpracy przez p.o. Prezesa PAA, Andrzeja Przybycina i Dyrektora Generalnego ENSI, Hansa Wannera.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png faa515b7f8a5bd8fe69a7b048a338256
buttonBJiOR.png d8fc2a73a139021232ffda4b11ba185e
buttonEPUAP.png 2e7fb00fe5183e8d9e29df85ceb49255
buttonNEWSLETTER.png 9407a76f17849d825a458046b6fa7659
buttonBIP2.png 64bcfbedd08c3938a90d9edeabbf3098
buttonTwitter.png 55cd829a231c7a3bc75754f369ff1ee6