Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png cf314db2c1c7561d671392d0c2acab5c
orzel.png 4393b06d2f8f8d71c1915f4284410e70
pl
en
top news port mstr
 
PAA poznaje system zarządzania dozoru jądrowego Szwajcarii
02-02-2017

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego PAA, Artura Wdowczyka, uczestniczyli w dniach 30 stycznia – 1 lutego w wizycie studyjnej w szwajcarskim urzędzie dozoru jądrowego ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

W trakcie szeregu spotkań uczestnicy delegacji zapoznawali się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze efektywnego zarządzania organizacją dozoru jądrowego. ENSI jest przykładem dozoru niezależnego od rządu i operatorów elektrowni jądrowych. Jest także znany z dobrej organizacji pracy i wysokiej kultury organizacyjnej. Dlatego doświadczenia ENSI są wyjątkowo cenne dla prawidłowego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania w PAA. Delegacja miała możliwość omówienia budowy i funkcjonowania procesów w ENSI, sposobu sprawowania nadzoru nad szwajcarskimi elektrowniami jądrowymi, działań podejmowanych na rzecz wzmacniania kultury bezpieczeństwa, czy zagadnień wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jądrowe.

Współpraca bilateralna została zapoczątkowana we wrześniu 2016 r., wraz z podpisaniem porozumienia o współpracy przez p.o. Prezesa PAA, Andrzeja Przybycina i Dyrektora Generalnego ENSI, Hansa Wannera.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 3e236bade3dc0dccbbaf188f87665970
buttonBJiOR.png 2204b85faca49f2afb14b67294cc8f24
buttonEPUAP.png 3bd27f9c0c74837302cd32ab3337ac78
buttonNEWSLETTER.png 776b67785ff4f26c1d057ebecfd78ab6
buttonBIP2.png 2264948b7a8b052d85c6cfac845bc997
buttonTwitter.png c2f9a98f5c845f294cbe2d67f6435764