Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c212d9eabc928e44ad2307de75786ff9
orzel.png e086a65f22ceb650b7e7530fc4691a25
pl
en
top news port mstr
 
PAA poznaje system zarządzania dozoru jądrowego Szwajcarii
02-02-2017

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego PAA, Artura Wdowczyka, uczestniczyli w dniach 30 stycznia – 1 lutego w wizycie studyjnej w szwajcarskim urzędzie dozoru jądrowego ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

W trakcie szeregu spotkań uczestnicy delegacji zapoznawali się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze efektywnego zarządzania organizacją dozoru jądrowego. ENSI jest przykładem dozoru niezależnego od rządu i operatorów elektrowni jądrowych. Jest także znany z dobrej organizacji pracy i wysokiej kultury organizacyjnej. Dlatego doświadczenia ENSI są wyjątkowo cenne dla prawidłowego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania w PAA. Delegacja miała możliwość omówienia budowy i funkcjonowania procesów w ENSI, sposobu sprawowania nadzoru nad szwajcarskimi elektrowniami jądrowymi, działań podejmowanych na rzecz wzmacniania kultury bezpieczeństwa, czy zagadnień wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jądrowe.

Współpraca bilateralna została zapoczątkowana we wrześniu 2016 r., wraz z podpisaniem porozumienia o współpracy przez p.o. Prezesa PAA, Andrzeja Przybycina i Dyrektora Generalnego ENSI, Hansa Wannera.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 4647dd10954dd4c6daad131363bb172c
buttonBJiOR.png dcabfc45eee075865b6076e5317cb3e2
buttonEPUAP.png 2ac1636eeabfde9e6dd78cbc39a479c6
buttonNEWSLETTER.png fc114fbf141311c366c15b44f7fba605
buttonBIP2.png ef23b37ac3838d1c6afae4c1d73993c4
buttonTwitter.png 2c1c7b76112978aa1a61fa3ecd0fde9a