Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ec6f5d2e5686825f203f303a8415c566
orzel.png 82a16f6a3f812d4a8dda98d0cc2d9bfa
pl
en
top news port mstr
 
PAA poznaje system zarządzania dozoru jądrowego Szwajcarii
02-02-2017

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego PAA, Artura Wdowczyka, uczestniczyli w dniach 30 stycznia – 1 lutego w wizycie studyjnej w szwajcarskim urzędzie dozoru jądrowego ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

W trakcie szeregu spotkań uczestnicy delegacji zapoznawali się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze efektywnego zarządzania organizacją dozoru jądrowego. ENSI jest przykładem dozoru niezależnego od rządu i operatorów elektrowni jądrowych. Jest także znany z dobrej organizacji pracy i wysokiej kultury organizacyjnej. Dlatego doświadczenia ENSI są wyjątkowo cenne dla prawidłowego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania w PAA. Delegacja miała możliwość omówienia budowy i funkcjonowania procesów w ENSI, sposobu sprawowania nadzoru nad szwajcarskimi elektrowniami jądrowymi, działań podejmowanych na rzecz wzmacniania kultury bezpieczeństwa, czy zagadnień wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jądrowe.

Współpraca bilateralna została zapoczątkowana we wrześniu 2016 r., wraz z podpisaniem porozumienia o współpracy przez p.o. Prezesa PAA, Andrzeja Przybycina i Dyrektora Generalnego ENSI, Hansa Wannera.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png af62f7c2ff3c835c50c1b202a869602a
buttonBJiOR.png 9abe168d5d2059e9f058d1d6a854ec11
buttonEPUAP.png 119703abec35833613e13bec16f54d33
buttonNEWSLETTER.png 53b0c92f939f1e73ff62181c352b6c5f
buttonBIP2.png 577b81732e56e8eccc50cac3704be3e5
buttonTwitter.png a4fb2a70ce905d73c733f29634bbb5fa