Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3973794e0287e871c9bc7d8ffdfbc3b5
orzel.png 07dbb7e3440023fb179a6a7445c79a8f
pl
en
top news port mstr
 
PAA poznaje system zarządzania dozoru jądrowego Szwajcarii
02-02-2017

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego PAA, Artura Wdowczyka, uczestniczyli w dniach 30 stycznia – 1 lutego w wizycie studyjnej w szwajcarskim urzędzie dozoru jądrowego ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

W trakcie szeregu spotkań uczestnicy delegacji zapoznawali się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze efektywnego zarządzania organizacją dozoru jądrowego. ENSI jest przykładem dozoru niezależnego od rządu i operatorów elektrowni jądrowych. Jest także znany z dobrej organizacji pracy i wysokiej kultury organizacyjnej. Dlatego doświadczenia ENSI są wyjątkowo cenne dla prawidłowego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania w PAA. Delegacja miała możliwość omówienia budowy i funkcjonowania procesów w ENSI, sposobu sprawowania nadzoru nad szwajcarskimi elektrowniami jądrowymi, działań podejmowanych na rzecz wzmacniania kultury bezpieczeństwa, czy zagadnień wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jądrowe.

Współpraca bilateralna została zapoczątkowana we wrześniu 2016 r., wraz z podpisaniem porozumienia o współpracy przez p.o. Prezesa PAA, Andrzeja Przybycina i Dyrektora Generalnego ENSI, Hansa Wannera.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 97d26095cfd217ad845e8b7c93a01a02
buttonBJiOR.png 84318697f0e991c8715aae35990e2040
buttonEPUAP.png d032c4b3ff63d28e2b8ee7a0d4e4fe07
buttonNEWSLETTER.png 90a60a407cb4c15037c176bbb63dc329
buttonBIP2.png 6bb1493aa54256d19e1bdf0033e73fcc
buttonTwitter.png 006968fcd98842201652c2b9903ad9bf