Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 68618e0c03f27478a0f6995ecf5208b8
orzel.png fd2f7a4cfe787883d2ff278a58882fdd
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png bae8d5eb32ee673ab18a05a17638b634
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 55d3a775355709b259744d3c7231e07c
buttonBJiOR.png be5ad0710bd1c0e6c550c35f099fee10
buttonEPUAP.png e81b915dfdaa2fc64dcf6468a8746f64
buttonNEWSLETTER.png a1f0ecd13e688e1c194afebb19df113c
buttonBIP2.png 3ada6383ba02435a7ddf86a91ba62c10
buttonTwitter.png 64cf8922cbcc3b1ca10c7a12858c08fd