Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 4000d9d455a3271ef6b178d159189b8c
orzel.png 2fbcb9f3610df5f733f4a4b0a8578048
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png a3070aa2c2c03b83bcd6edcddefc1be8
buttonBJiOR.png ce0d9f887c343f550e58be06942136ea
buttonEPUAP.png 703f0e3d9dc55413704cb54efce99cb3
buttonNEWSLETTER.png 9c58dd071c3501ada54c9cba3cc94337
buttonBIP2.png 2eaec9f0a3d1b563a02a72f40aca325b
buttonTwitter.png f7b2da82bad4403cdf800f3e9d8ba5bd