Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 62fb228086babccc93ea86eba4073d35
orzel.png 70d282a38f080a8edd1869c9032db7ef
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png bfdd252810cfc25d1f6a3fd0284fd569
buttonBJiOR.png 233d7ecf7b2bc853cfd12e85c32ab85a
buttonEPUAP.png d37d5e7ad08b89715cd001cf4be6daa9
buttonNEWSLETTER.png 06e33ebb2a76362e802309ccd0f1cae3
buttonBIP2.png ca76426979e8f323e747daf37e33eb97
buttonTwitter.png d7d6aa5440e74b94f84a153a15537a9a