Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 04ab852b7be556c9ed43b9e699e0c288
orzel.png 03a848f83d424a3ca5b567f6adc0068e
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 2c9fb3e7022a1cc1bb6655dff58ee10c
buttonBJiOR.png 1dfccbe45451f9f5ca3d14a73d5f7ee3
buttonEPUAP.png 62cf92f9e488430bb0aea8280f6e6958
buttonNEWSLETTER.png 95b486abea5ba3700559bd929a0570a2
buttonBIP2.png 3bda367ee79a189fcb4268f70efa19e2
buttonTwitter.png e2377a0054702b30da696692be1965b0