Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f4c7e4525e48383fb9e7d8b54a932847
orzel.png 12f39dc3d757e1cda93650f6ffe509ed
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png d16a3c0141347fa813ec10a2469c85a0
buttonBJiOR.png 26f920c40773e548113583c5c155e486
buttonEPUAP.png aadd821268fc92594b6e03d2c3d01af0
buttonNEWSLETTER.png fe80ab2eba71811620d7462b0bcda272
buttonBIP2.png 0c4048d89ae4ea014fa727650ffc0d17
buttonTwitter.png 352f6a470ab5d63a10cc7a9b4467f5c6