Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 64ed37d71799b873b85b991592d7065d
orzel.png 53f94089c2e49ad4cd3940c064f92f48
pl
en
top news port mstr
 
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 9c732b28ad009757cbfc1484eebcc3bc
buttonBJiOR.png 8a3c38e39d502ab839cf8a72991c70a6
buttonEPUAP.png 95849ce7373449e8d5519f7529c0a537
buttonNEWSLETTER.png 4eac07d7dc7532b8e5c1c694671bc989
buttonBIP2.png f462306a5f966e65113efe7caebd1f57
buttonTwitter.png a2e10cabd3d379cc30c370bc73597342