Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 24d61f8ee41b02175855321a0eb6f2b0
orzel.png e415372f3b676be5a717ae43ff0c8dff
pl
en
top news port mstr
 
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 212a63928c7fc37afc384615bcf69ecd
buttonBJiOR.png d9268fe4d8f99e5997e989a5f26b9819
buttonEPUAP.png 6a9d6c44ecf4a63d9e6dad1baa2dfd47
buttonNEWSLETTER.png 47572426c9c7ba5ffe90f04737f806a7
buttonBIP2.png f7ab691cbfc794c05a4e82ddd6280386
buttonTwitter.png ebab2faa4e99fa7edf2d34ec843043c8