Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ca18af4d76d26260a08bcdc69086ac7a
orzel.png deb10a9d31abd0cab6d41e8e120ed831
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 9853a685c8e7dc3c394407f5e828df6c
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 3ec8789dd7f1e9e9eb427560ac99123f
buttonBJiOR.png 2e2876bada07bfb7a9005839f74af3f9
buttonEPUAP.png 5c829b6f4e38e7fb30fd29e0746c6554
buttonNEWSLETTER.png a5213d5507631b1fd6e8b3159fdc3305
buttonBIP2.png f263d409fba6ddd08091382df9704dd6
buttonTwitter.png 98ab2d82769854411c82e8fd0433bcec