Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png b6c64bfb2a2a60e48d0dd710a924cab0
orzel.png 784d24cbe14f4f97b2f278ebb75a8dbe
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png bead35f40820f222a0b41dd73eb26e87
Prezes PAA uczestniczy w Konferencji Informacji Dozorowej
17-03-2017

Prezes PAA Andrzej Przybycin wziął udział w Konferencji Informacji Dozorowej (Regulatory Information Conference) organizowanej przez Komisję Dozoru Jądrowego USA (US NRC). Spotkanie, którego głównym tematem są metody rozpowszechniania wiedzy nt. działalności urzędów dozorowych, odbyło się w dniach 15-16 marca 2017 r.

Spotkanie było również okazją do wzmocnienia dwustronnej współpracy PAA i US NRC, której podstawą jest porozumienie podpisane w 2010 r. i zaktualizowane w 2016 r. W związku z tym Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Przewodniczącą US NRC Kristine Svinicki oraz komisarzem Jeffem Baranem. W trakcie rozmów podkreślił, że Polska jest krajem rozpoczynającym swój projekt energetyki jądrowej, z czym wiąże się potrzeba ciągłego zwiększania kompetencji krajowego dozoru jądrowego. Dlatego doświadczenia płynące ze współpracy z US NRC mają duże znaczenie dla PAA. Szczególnie istotne są staże pracowników z Polski na stanowiskach pracy związanych z działalnością dozorową w Stanach Zjednoczonych.

Coroczna Konferencja Informacji Dozorowej jest największym wydarzeniem organizowanym przez US NRC. Gromadzi ponad 3000 uczestników z ponad 30 państw świata, którzy reprezentują różne grupy interesariuszy dozoru jądrowego: rządy, organizacje przemysłowe, agencje międzynarodowe oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dwudniowe spotkanie daje możliwość dzielenia się informacjami i doświadczeniami w zakresie działalności i procesów dozorowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png b7a1617234798827f7f4073b8ac294c6
buttonBJiOR.png c4eabd45c031cfa5f218a1eb9585211e
buttonEPUAP.png ffd2f346c7a107673706f36af4f476f1
buttonNEWSLETTER.png d6368212eca048e9dc7c7d27264c4a98
buttonBIP2.png d0538e7b7f3a85d5a148b2b5763d6e82
buttonTwitter.png d8fe5453ca50938f4ffcb318d5874abb