Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d2da2e0eb329e66ad520b9dcef32d675
orzel.png ce3b144c97deb6045ea4c070e35871cc
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png c7fbf9c4d59152623be0f457399a0542
buttonBJiOR.png 8b11852622a984f91c2b0a343f40a6e2
buttonEPUAP.png 7e73921c3a19b2db28cae146304efdb4
buttonNEWSLETTER.png 504459cc3dc2cae79ba07ab1a6d5164d
buttonBIP2.png 177d51b7014893fe74ca21c50f5f058d
buttonTwitter.png 85a299ab6c1893ccbb657e6b2c9d2b58