Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 655a674f122a0ea49b584d108b7d4732
orzel.png 95203133ae4cb0e84920f92041998da2
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png fdb6909feb57b486291bb562ada4b5dd
buttonBJiOR.png 003f137d6530da6166a4e7ee288b0ba9
buttonEPUAP.png b4998e835b4c4d7ef8c270ee58edd7c9
buttonNEWSLETTER.png e5f0359c6091f6e2f11507a662546c3d
buttonBIP2.png 0d12b81174bebccb0b5f4e193f81da3e
buttonTwitter.png 84bd48e77f3eb208212e3a38054056ef