Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 106635600e3f60f55fd7ed2f3ba939ba
orzel.png 7400a3ecd0439e6b70ea2debb7e2a88f
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 75481e125437611ccfa3850d5272c50a
buttonBJiOR.png 75348b28bcea1295a26a1ee9e67de343
buttonEPUAP.png 317d2cad975f35d23b0a8c2311fb8a81
buttonNEWSLETTER.png b80af03b271ad6659c29c15859a5b062
buttonBIP2.png 741261d45b478887d6b70afe0f9e8d25
buttonTwitter.png 6dd2fa14a0825b2af5ab22e099703c15