Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7b181013c198982330193224bd5007ef
orzel.png 809dd53444e78e2d3967651a7ef06c2a
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 332fe9378d558e34ede5a5a521e6b546
buttonBJiOR.png caf6da9d65dda60d201b306c16751673
buttonEPUAP.png 39cc3a469157b15838a4faf6c80a5b77
buttonNEWSLETTER.png 42b0967587eb11d573afd806a04f9f54
buttonBIP2.png c1d384bd63971b0d3a79eff5126c66fa
buttonTwitter.png d27708898ccd5b05f92b6c93f9e9ca34