Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 86f3b04235f25875f45d3434f62780cb
orzel.png 85049eb490651a2ae89303d2329dc190
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 3d449c4ba58104d153d538b6b65f29d0
buttonBJiOR.png 8d493b8263fbce764631aea26ce55034
buttonEPUAP.png 001bae6bc08ecd78b73143d8798f52b7
buttonNEWSLETTER.png 23f513855a807bfc2620abcd741165c2
buttonBIP2.png 9db876ed81583745205cdf3a5cf475d3
buttonTwitter.png cbf8e7e30ff78bbd6c4dd9579d7fdb3a