Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e71547b659599711546c6e67aecc3b2e
orzel.png 4ed1f63f81909f1ff98d70795a2888f5
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 78ca9fc7e381809891b12b88d619499f
buttonBJiOR.png c32cf0727654944c7f496a018909831d
buttonEPUAP.png a490d0c9ba8f4422e62291294cc9c957
buttonNEWSLETTER.png 081a97133260b0c78b9d65ac66f6b903
buttonBIP2.png 01226a4e7ec220f5e22c8aa379c7c4fb
buttonTwitter.png 6323368b64143e61e8d9960b23d6f678