Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d03451af9b832d02eed86a920390f789
orzel.png 899447954e7df8000e2aa3e20a97e3aa
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 93d579918dbe2b639749d2d41662706f
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png dc1dc308c2afc5a0cba239f12b10ccf1
buttonBJiOR.png eee3f6b484a2edf57a5767be70ebf5b3
buttonEPUAP.png 435f2e789446eb1c172e05325900f19a
buttonNEWSLETTER.png 37df05be68dbb4edeea560b467e57eda
buttonBIP2.png 432ced3fbadf2154581a974a8cecbc40
buttonTwitter.png 51ea3780ae13769c1443272b4dee1a1f