Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 4ede22fe3b1b987ddc8f972f18dd6ffb
orzel.png 0db5941517d33fe9675b5c83f81af978
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 93bf28ba2a3a48a7242436cf833d35c0
buttonBJiOR.png 5ae47cbc1bd863b10c6e220c02664b9f
buttonEPUAP.png 56869557c2548aafea5cd3f3579f3d52
buttonNEWSLETTER.png 988ac4cd897a9102545e906c24a7e103
buttonBIP2.png 3325f9b84184c505bb5acdd2e43324c0
buttonTwitter.png b1f80882d33346b52532d647e3057771