Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png da76f6b8f3193b3bfbca0b8e4d187463
orzel.png 55d59ecdb7ea0678ac0bd2d3090196b0
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png b247a5a81a742d3f23f5fe4b7329f3e2
buttonBJiOR.png eac7bf4f3d17511cc3463ddb3063574a
buttonEPUAP.png ed0f77dcf741cbe6866c21331738d3fd
buttonNEWSLETTER.png ba676e38e24a1b7abda9f331f783ab35
buttonBIP2.png 0980a04a846bc9499f6140839ff72a85
buttonTwitter.png 3516dbf29ade3ccf75b9e2389b2c1258