Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7e4640a5d095e74c04e88674f5ea68f7
orzel.png 0597178a04d876fceef9e7cd920ff558
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 33633c569853a488504c6b4682846136
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png e54907632d36b77af0ca7017fc2df1b6
buttonBJiOR.png 82e1fe7a8b0700876b3dd632d818d237
buttonEPUAP.png 86c1dd9554cf90ae92cbf1c9c1c07624
buttonNEWSLETTER.png c8947daf4f40a107622e0b9c67d7f1f1
buttonBIP2.png b8dcd470d004fdee314331fee356a611
buttonTwitter.png 4fe9ff3211e0ad01c1caa72c79fe8631