Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e2131e6129c8ef2c687a20afa9e6df13
orzel.png 14fd0c587e35516d1faad8cc6059f9eb
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 86b23019a5d1eb0b9657cb2a0ebf360d
buttonBJiOR.png 9af63836f08f467c8fdd655fe9797f6e
buttonEPUAP.png 5734f217f8cb3d5a10bfa6d5640e2ba9
buttonNEWSLETTER.png 25cf44dd006719bad9d9b488c0bbc480
buttonBIP2.png 5f66d19b48e9b2aa549911e9e961d63c
buttonTwitter.png 48ac3a34ec85eaea0b67a527ee3962db