Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 4f8a2f8138c6ff2f6a46760b7a7af603
orzel.png e97becdc1663e05e22664f66cdd8a09f
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 82ffd844daf988780a643fa2a720c9ff
Siódme Spotkanie Przeglądowe umawiających się stron Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego
24-04-2017

Siódme spotkanie przeglądowe Konwencji bezpieczeństwa jądrowego odbyło się w siedzibie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w dniach 27 marca - 7 kwietnia br.

Przedstawiciele PAA omówili w jego trakcie m.in. stopień wdrażania zaleceń i sugestii MAEA dotyczących funkcjonowania polskiego dozoru jądrowego.

Podczas dyskusji zwracano szczególną uwagę na zagadnienia kultury bezpieczeństwa, otwartego dialogu ze społeczeństwem, usprawnień na rzecz bezpieczeństwa jądrowego, odpowiedniego systemu prawnego, niezależności, zasobów kadrowych i finansowych dozorów jądrowych, zarządzania starzeniem się reaktorów jądrowych oraz łańcuchem dostaw komponentów i systemów, a także na rolę współpracy bilateralnej w ramach reagowania i postępowania awaryjnego.

***

Konwencja bezpieczeństwa jądrowego przyjęta w Wiedniu dnia 17 lipca 1994 r. powstawała w trakcie szeregu spotkań ekspertów w okresie od 1992 do 1994 r. Jej celem jest zobowiązanie w świetle prawa Stron konwencji do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Zobowiązania Stron oparte są w dużej mierze na zasadach zawartych w stworzonym przez MAEA dokumencie "Fundamental Safety Principles (SF-1)". Dotyczą one m.in. procesu lokalizacji, budowy i eksploatacji obiektu jądrowego, wymagań projektowych, dostępności środków finansowych i zasobów ludzkich, oceny i weryfikacji bezpieczeństwa, zapewniania jakości i zarządzania kryzysowego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png f83ba506f440d659aecd2446498c1e6a
buttonBJiOR.png ade61c99132cd2005b97716bba6598ce
buttonEPUAP.png 132be3bdaa7d631cf8c47f931ef10353
buttonNEWSLETTER.png 4364ef01b346262c243542eb4fafed41
buttonBIP2.png fdacc02e732ad51a4ce89c7fdbb84079
buttonTwitter.png 997e1f33b9da441aa158eda2ab6cd9e1