Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 489c9d07e97c41e154416b395a86820d
orzel.png c728d43b121083e8f3df7850e0926640
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 1b45a81ce645f8550deba0f9a8435082
Nowy numer Biuletynu „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna”
28-04-2017

Ukazał się nowy numer biuletynu „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna”.

Artykuły w bieżącym numerze dotyczą:

• podsumowania działań polskiego dozoru jądrowego – Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz inspektorów dozoru jądrowego – niezbędne do realizacji w 2016 r. ostatniego etapu programu bezpiecznego wywozu wypalonego paliwa jądrowego z polskich reaktorów badawczych do Federacji Rosyjskiej w ramach amerykańskiej Inicjatywy Redukcji Zagrożeń Globalnych GTRI;

• bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym, w którym omówiono zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego (safety) i fizycznego (security) mokrych przechowalników wypalonego paliwa w elektrowniach jądrowych;

• tematyki poruszonej w Biuletynie nr 3(105)2016, dotyczącej zastosowań przemysłowych technologii radiacyjnych do wytwarzania polimerowych kompozytów o własnościach pozwalających na ich użycie jako nowoczesnych barier osłonnych przed promieniowaniem mikrofalowym dużej mocy;

• zagadnień odpowiedzialności za szkodę jądrową na gruncie prawa międzynarodowego, zapoczątkowaną artykułem zamieszczonym w Biuletynie nr 4(106)2016, w tym zagadnienie wyłącznej odpowiedzialności operatora obiektu jądrowego za szkodę jądrową, wywołaną zdarzeniem w obiekcie lub podczas transportu paliwa jądrowego z tego obiektu;

• wyników współczesnych badań naukowych dotyczących obecnie obowiązujących zasad ochrony radiologicznej w obszarze małych dawek, a szczególnie tzw. koncepcji liniowej i bezprogowej reakcji ludzkiego organizmu oraz zasady przezorności.

Numer 1/2017 Biuletynu "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png e165d0c96c6c795995e733f279e8c5fd
buttonBJiOR.png ef198ba5315364f8802bb9cfd386de9b
buttonEPUAP.png 59ac92fc4175ad7036a343ec4aaa1c9f
buttonNEWSLETTER.png 01796bb7be92f41a074ed648f64cbff2
buttonBIP2.png 7a369fde3ebf85af79ffaa0b0bfb916b
buttonTwitter.png 17f43ee1adc3134b499ac77daf7e0eba