Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5122b5a45705654be270dbeccb855efc
orzel.png 33ddf32a695b0b529fac5d08c2076050
pl
en
top news port mstr
 
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png c5d586879334f5d08cecf1d463f826b1
buttonBJiOR.png e74509c1678b2d32f437a0214c71517d
buttonEPUAP.png 2c4d4ae5ffe6f0bf8827725fa6a29757
buttonNEWSLETTER.png ce2b311ee085fbe0247a310b6592ca63
buttonBIP2.png 1fb9d535ae5c94ef27be52edafb6ee14
buttonTwitter.png f53be8ecf6b39e230d3bef27d18277cf