Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0e93a115a8eaf61f1dbeae471563e747
orzel.png 637286fa3a28ed0ea024a8c26e030c7c
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 23804839c378b166571dc9efa58391fc
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 06a5dd2e28152a048d39b0538a28918b
buttonBJiOR.png 1f2ef3ae510646e2dafd18638df49126
buttonEPUAP.png 0a0c99736f173669694d91ae84f4bd1e
buttonNEWSLETTER.png f548c8192b93cb833a4221812e4c8e65
buttonBIP2.png cc8a0e8319df0b73b8a794a118569a0d
buttonTwitter.png e74a0431e9828b741fd722bdf1a8ef3a