Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 4a929c91aec8bf1cd7ec0da02f3d5f39
orzel.png 196af7ccdb9e748cb18c7cb7a7af77f8
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png e72dd85831fa0241c1612be5a481e395
Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z czeskim dozorem jądrowym SUJB
18-07-2017

W dniach 13 -14 lipca br. odbyło się w Pradze spotkanie przedstawicieli czeskiego dozoru jądrowego SUJB (Státní úřadu pro jadernou bezpečnost) z delegacją Państwowej Agencji Atomistyki.

Spotkaniu, które zrealizowano w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiejo wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, przewodniczyli szefowie obu instytucji dozorowych – Dana Drábová i Andrzej Przybycin.

W pierwszym dniu spotkania w Pradze, wymieniono informacje dotyczące najnowszych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w obu instytucjach, poruszono kwestię tematycznych przeglądów bezpieczeństwa instalacji jądrowych (wymóg dyrektywy Euratom), omówiono wyzwania związane z transpozycją dyrektywy BSS do krajowych systemów prawnych. Strona czeska przedstawiła stan przygotowań do procesu licencjonowania nowych instalacji. Obie delegacje przedstawiły wyniki misji weryfikacyjnych IRRS zakończonych niedawno w czeskim i polskim dozorze jądrowym. Delegacja PAA przedstawiła również propozycję organizacji, w instytucjach czeskich, szkoleń stanowiskowych dla inspektorów PAA.

W drugim dniu wizyty delegacja PAA odbyła wizytę techniczną w elektrowni jądrowej w Temelinie, w towarzystwie inspektorów dozoru czeskiego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 31a049046fceacd2b9189e723d9c28d9
buttonBJiOR.png 690ef1151b286e182dada8d9fad78c36
buttonEPUAP.png 45835e253e366950b5f7468db023f56f
buttonNEWSLETTER.png a90a59ea5c7f0fd8ea3b7e71e45c39b3
buttonBIP2.png 52a3b74ecbf80cc2133e9d371b76685e
buttonTwitter.png 9e9db7d7ecc60b40d48690f1122ff43c