Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png cefc74979cd79625146aca222d2d54fe
orzel.png ba759e2238698549b0b4c3a1609df024
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png a9aade5377aac8bb2b27230f87ce77b1
buttonBJiOR.png b65acbd3d597f082073cdc32dfeef470
buttonEPUAP.png 4e21f6b06514515e1fb88e0dbe8e3e19
buttonNEWSLETTER.png 294aa8b3b26ad9853d9c6f57c3958f81
buttonBIP2.png 308fd3aca38e68f0613797080b94552e
buttonTwitter.png 06140ff965c5bf0b2ee1e3d513af63f1