Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 65ff0ce575716ce6c5c86928758d3cd0
orzel.png fccdc1ac799d97370b31dab0b7488565
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png df4fcbf50e7206bc7e8f493ca7eddfbc
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png f7a7ac4b28b8aad552e2d561f4dd50c6
buttonBJiOR.png 59b2ff85174f9613c28951c8f00221a0
buttonEPUAP.png 930879d455d4b3341652ea353abad6d1
buttonNEWSLETTER.png 48831c42018f3a706d853adc0283f9ce
buttonBIP2.png 5f2a14c51501b8340602001e8dc0b587
buttonTwitter.png 0c1043755b4e855878cb3faf62cebb0a