Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f9e296830899e090b31b83c5bd7fe9ba
orzel.png 31a0423622437fe97b4765adbdd97687
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png c0bbc31b26929c3940a24c9fb52fbd69
Misja ARTEMIS w Polsce
06-10-2017

W dniu 2 października 2017 r. w Ministerstwie Energii rozpoczęła się misja ARTEMIS, której celem jest ocena Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym.

Międzynarodowa grupa ekspercka składająca się z przedstawicieli instytucji dozorowych, operatorów z różnych krajów oraz pracowników Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma za zadanie dokonać przeglądu krajowego systemu zarządzania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Obowiązek poddawania ocenie dokumentu regulującego te kwestie – Krajowego Planu Postepowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym, wynika z art.57g ustawy Prawo atomowe. Zobowiązuje on ministra właściwego do spraw energii do międzynarodowego przeglądu Krajowego Planu przez zewnętrznych ekspertów nie rzadziej niż raz na 10 lat. W misji, która potrwa do 10 października 2017 r., biorą udział specjaliści z Ministerstwa Energii, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i Państwowej Agencji Atomistyki. Eksperci PAA udzielają wyjaśnień w zakresie ram prawnych postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, procesu wydawania zezwoleń czy oceny bezpieczeństwa postępowania z takimi odpadami.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 1619d81801b892411691c817294c971a
buttonBJiOR.png b9534c15a9f95fbcf5d6f2432b7f99fb
buttonEPUAP.png 54ddee6c8ecde370667aab11b04e9e5e
buttonNEWSLETTER.png f892a411d1db61794aa705547df166b6
buttonBIP2.png ec689e4b1ef812c06fe53de8e3625aed
buttonTwitter.png 2a4810acea3b68377024eb42de85fbbb