Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9b8385ece01717699a6e0107de073a48
orzel.png 0f0da9ff1d4c965e6b72798f9f25ab53
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png f46551a89d4f81ea89317eb5aecd46c9
IAEA publikuje raport z misji weryfikacyjnej IRRS: Polska wzmocniła ramy regulacyjne dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
17-10-2017

Międzynarodowa Agencja Energi Atomowej (IAEA) opublikowała raport z misji weryfikacyjnej Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (misja weryfikacyjna IRRS), która została przeprowadzona w Państwowej Agencji Atomistyki w dniach 16-23 czerwca br.

Misja weryfikacyjna IRRS miała na celu sprawdzenie, na ile polski dozór jądrowy uwzględnił uwagi ekspertów, przekazane w podstawowej misji IRRS przeprowadzonej w 2013 r. Eksperci ustalili, że działania polskich instytucji zasługują na szczególne uznanie, ponieważ wszystkie zgłoszone wtedy sugestie i rekomendacje zostały wdrożone w systemie krajowego dozoru jądrowego.

Raport stwierdza również, że utrzymanie przez PAA dotychczasowego, pozytywnego kierunku zmian jest szczególnie istotne w obliczu realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Autorzy podkreślają, że program ten będzie stanowił wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych weń interesariuszy, jednak dotychczasowe działania dozoru jądrowego utwierdzają w przekonaniu, że PAA będzie kompetentnie pełnić swoją rolę.

Podsumowując wyniki Misji IRRS, eksperci zasugerowali doprecyzowanie niektórych przepisów szczegółowych (np. w formie zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa PAA) oraz zasugerowali zagwarantowanie zasobów na kontynuację rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania w urzędzie. Co ważne, zidentyfikowali też szereg wyróżniających się inicjatyw PAA, takich jak m.in. rozwijanie planowania strategicznego, wzmacnianie kultury bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, rozwijanie działań komunikacyjnych, a także dotychczasowe działania dot. implementacji zintegrowanego systemu zarządzania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem:

https://www.iaea.org/es/node/35175

***

Mechanizm IRRS został wprowadzony przez IAEA w celu wzmocnienia efektywności infrastruktury państw członkowskich związanej z bezpieczeństwem materiałów jądrowych, źródeł i odpadów radioaktywnych, przy jednoczesnym podkreśleniu odpowiedzialności państw członkowskich za bezpieczeństwo tych materiałów (oraz ich transportu) na ich terytorium. W tym celu przegląd IRRS obejmuje porównanie rozwiązań prawnych, technicznych i politycznych stosowanych w poszczególnych państwach ze standardami IAEAi dobrymi praktykami.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png af2d6bd1528f468ee4eed26573c103e4
buttonBJiOR.png cdd35c98d536f9a6186e5f13b065642b
buttonEPUAP.png 785e9be5ea804b873236d5768c076083
buttonNEWSLETTER.png 22acf4d244ba34163df29e42c9a876e0
buttonBIP2.png b12803b080b3a18b3c6a69be1d98c393
buttonTwitter.png 45aea96cc167aa8c5837d8d36bfa77f3