Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a64a3c6cd936ffe8da307fc0f9b25277
orzel.png c56582db81d91db2e10905be25c761e6
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 2481dd56714a26d85d39c26461d9e0f0
Misja ARTEMIS zakończona: Polska bezpiecznie zarządza odpadami promieniotwórczymi
25-10-2017

Zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) potwierdził, że Polska podchodzi kompleksowo do bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz wskazał pola możliwych udoskonaleń. Misja IAEA przebywała w Polsce w dniach 1-10 października 2017 r.

Zespół ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) 10 października 2017 r. zakończył 10-dniową misję, której celem był przegląd „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”. Gospodarzem misji, która odbyła się na zaproszenie polskiego Rządu, było Ministerstwo Energii. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) oraz Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), odpowiedzialnej za kontrolę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Zespół ARTEMIS stwierdził, że Polska stworzyła dobrą bazę dla bezpiecznego i odpowiedzialnego zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Główne rekomendacje i sugestie sformułowane przez misję ARTEMIS w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi:

  • Rząd powinien zapewnić, aby prowadzone były działania o charakterze naukowo-badawczym wspierające krajowy system postępowania z odpadami, określając priorytety z jasno określonymi ramami czasowymi oraz niezbędnymi zasobami.
  • ZUOP powinien przygotować aktualną analizę bezpieczeństwa dla składowiska w Różanie, wraz z kryteriami przyjmowania odpadów, i przedstawić ją do oceny regulatorowi.
  • Rząd powinien rozważyć dostarczanie mierzalnych wskaźników, w jasno określonych ramach czasowych, aby postęp we wdrażaniu krajowego planu mógł być monitorowany w sposób efektywny.

Misja nie przedstawiła zaleceń lub sugestii dla Państwowej Agencji Atomistyki.

Pełny raport zostanie opublikowany w około dwa miesiące po zakończeniu misji.

Misja ARTEMIS oparta jest na standardach bezpieczeństwa i wytycznych Agencji oraz dobrych praktykach z całego świata. Misja w Polsce była pierwszą, która odbyła się na prośbę państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jej dodatkowym celem jest wypełnienie wymagań unijnych w zakresie przeprowadzenia niezależnego przeglądu krajowego systemu zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Eksperci Misji ARTEMIS wraz z uczestnikami z Polski

Eksperci Misji ARTEMIS wraz z uczestnikami z Polski (fot.:ME)

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 89291562bdee6b1a0149e1d094ba4142
buttonBJiOR.png 37eb95c0dbbb2370eddb5ff9cc64e92f
buttonEPUAP.png caa511a1cd789edcc19e770befca2679
buttonNEWSLETTER.png 61879d101558ebcf785b0196a3166550
buttonBIP2.png 97aa8b64eeb6fe798ce6713985698f80
buttonTwitter.png 71105d7cb1f85be7adeb734bed9c70aa