Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png cecd8c1d459dbc124ed218cc9018f2f0
orzel.png 485e6e4b034bc84e4bb54e6b26b59207
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 196f373c41c88be20e05b7bc88de366c
Prezes PAA uczestniczy w spotkaniu WENRA
27-10-2017

W dniach 25-26 października, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin wziął udział w spotkaniu plenarnym Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA odbywającym się w Holandii.

Szefowie urzędów dozoru jądrowego omawiali szereg zagadnień związanych z bieżącymi pracami stowarzyszenia, szczególnie harmonizacją wymogów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych oraz wymianą doświadczeń i wniosków z bieżącej działalności regulacyjnej wobec  tych obiektów.

W trakcie spotkania Prezes PAA przedstawił istotne kwestie dot. działalności dozoru jądrowego w 2017 r. Podkreślił, że zarówno misja weryfikacyjna IRRS (Zintegrowany Przegląd Dozoru Jądrowego) jak i misja ARTEMIS (Zintegrowany Przegląd Postępowania z Wypalonym Paliwem Jądrowym i Odpadami Promieniotwórczymi), które zostały przeprowadzone w Polsce przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, wykazały, że krajowy dozór jądrowy jest dobrze przygotowany do pełnionych zadań.

Polska ma w WENRA status obserwatora.

***

WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) grupuje szefów urzędów dozoru jądrowego państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających elektrownie jądrowe oraz Szwajcarii (łącznie siedemnaście państw). Celem działalności stowarzyszenia jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i innych obiektów jądrowego cyklu paliwowego (przede wszystkim związanych z gospodarką wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi).

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png c4b18b38eef657cbd43a327b86642d19
buttonBJiOR.png aa24aeed24dce0c845e8435512888e58
buttonEPUAP.png d852a51ac92e0c87ce590c5f5ee11dd2
buttonNEWSLETTER.png fbac6a488df56c4caaa9178c716a4b74
buttonBIP2.png f7e4d082da23601d21ff8bc615d641ae
buttonTwitter.png d7220f2ba1d372aa638c2f1a835cd20c