Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png bebf5ad6aa7a303847abac849f3ffd09
orzel.png 2948ef6c5e6c65f393910ee1910c7e07
pl
en
top news port mstr
 
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 443b56e162d4e9a98ef55fac2aed69e5
buttonBJiOR.png fd6052df86f8e4e346de4ef1a307d50d
buttonEPUAP.png e0d5896e0b500bf12edcf6149bbaa3d7
buttonNEWSLETTER.png 9e238c8d25dc3e54e28560aff6c32488
buttonBIP2.png 1926898bd202567af1d26787089f8f45
buttonTwitter.png 87dc6afc2b31bad4736d29afe210792d