Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 61b1592d74aad4f40a5291d57120428c
orzel.png 67047149adfb1c3a6e6cf4beee6639bc
pl
en
top news port mstr
 
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 8f78f8afee39481afc8534f91e3209c7
buttonBJiOR.png 97c4f4c8ce1b34088cda9786a824140f
buttonEPUAP.png 1e0cee00e42d9553f8f5474d16f080fc
buttonNEWSLETTER.png 497e023d7324a31b7cf44690888fa6ba
buttonBIP2.png 956569c927c18aa9a00a859e18579dfb
buttonTwitter.png 45d77b2f00b1d4623b0da5e3201e6626