Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7b4e1a97c1e77120e797da51919b2125
orzel.png dec5ead9ca3e32ff679e655e3403a39b
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 21d2109759f1da978c590421773f4f71
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 26dc274c095175fb3d6c0f53a2ded8c0
buttonBJiOR.png 1dd639e9b328b1f04d1d580f8167e798
buttonEPUAP.png 07fa8661e62c742f2eadc4d14af938af
buttonNEWSLETTER.png 801528bf7e3f7ddffc3a54aae2d69d78
buttonBIP2.png 2df3b0eb67be00673f26e872f2cf24ae
buttonTwitter.png 26ce4c10b7e4daa56be524c5cc79cc62