Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c47f6665c5c6230b39a2d7b137c1d33d
orzel.png fd085a9bed110ecf4c1d389ad601d564
pl
en
top news port mstr
 
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 0053fc78911e7b8aacb74b9a8476cf0d
buttonBJiOR.png c223b3de5fdc81a9ac0dd5165b9b1ac7
buttonEPUAP.png 6ad1812700b873c7c0336a17d0de257f
buttonNEWSLETTER.png 1f18e2b7ed31cba9ababa843ca85a979
buttonBIP2.png 9c256ab5f2679033a0b6453744e3639a
buttonTwitter.png c6f4c76a68ab2601a497570f1dfee31e