Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9c746c1545c176de8b0741fa23bb6382
orzel.png eb99908ad6391e13ce18ebc33986b684
pl
en
top news port mstr
 
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 82dc02c726f0ccdf35201c9a6906f8c9
buttonBJiOR.png 88fa5ac80dbffd7b5c348b5e5398a65e
buttonEPUAP.png fe37f64a3bb58116a0c3470b489b2b21
buttonNEWSLETTER.png fdcba07c8b88fe814f86741faff7391c
buttonBIP2.png d124d12b88dbec23f04cc8aac15dce29
buttonTwitter.png 3e0c1741168beb386e20c59f940aef46