Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d5168236b72427de649eac7dfa034dad
orzel.png 98d927354eef47c1381018323c8e0227
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 0a422003492704f8b0a0514bff2a61b9
Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska
12-01-2017

Z dniem 6 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).

Rozporządzenie określa zasady przeprowadzania stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Akt prawny zastąpił rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 629), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2016 r., na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65).

Tekst rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png e8d09aba3342a259e4092fa0888a3442
buttonBJiOR.png 54d53a14fe7de6ada088064cb47f1cff
buttonEPUAP.png c47a62941bba7430dc796f26d5393212
buttonNEWSLETTER.png 9ebe16a7e7d025750c64a191786e408d
buttonBIP2.png 6c6af35c44bd49d7afae6cd00ab64d8d
buttonTwitter.png 7a5f434a296dccb168ac59770aec39ce