Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 36a29625427b2a4088da3116e0e3b460
orzel.png c8bfe1f3c96f0916891debba975368c2
pl
en
top news port mstr
 
Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska
12-01-2017

Z dniem 6 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).

Rozporządzenie określa zasady przeprowadzania stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Akt prawny zastąpił rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 629), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2016 r., na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65).

Tekst rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 5d00a1f985d308fce0565bbd18c1f14a
buttonBJiOR.png 6499f003c0bd1b14554c3db06805a827
buttonEPUAP.png 577262543f04767d712b28aeabf4221d
buttonNEWSLETTER.png 2c62b7202a869bb8a28c77972d7663dc
buttonBIP2.png fd1b3a8685f30d8a929ba88519c90e68
buttonTwitter.png deee474ff988dd877b45ab8aec5016fd