Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 91de7597ec4473c199a3143afc5e6a22
orzel.png cae108733950e2b0540238d40416384b
pl
en
top news port mstr
 
Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska
12-01-2017

Z dniem 6 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).

Rozporządzenie określa zasady przeprowadzania stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Akt prawny zastąpił rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 629), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2016 r., na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65).

Tekst rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 45e867361e237e2000ff43e1f57bdcef
buttonBJiOR.png a8f4b70a3538ca2e27786d35e062167f
buttonEPUAP.png 45dac0df5bdc03da4ac526518d7b1792
buttonNEWSLETTER.png 44321bb3e1305e8b01395abf483dcb58
buttonBIP2.png 3aa52c0b8a6e1c7bf870a5f369ce1cea
buttonTwitter.png 74b74748c2ce4e8c4a6e28b5b5c1bee4