Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0943a9b06b4222b9994e0c5b7a84fc9f
orzel.png b2ded4ee6c1f48e8963ec16d68261ea1
pl
en
top news port mstr
 
Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska
12-01-2017

Z dniem 6 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).

Rozporządzenie określa zasady przeprowadzania stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Akt prawny zastąpił rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 629), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2016 r., na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65).

Tekst rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png d617d9dc0cb1d119fa9e1fe07dce74a5
buttonBJiOR.png 2e1343fc4ccfd955546b66ce4eff8fde
buttonEPUAP.png 535d49cb9ef8ae43e5a0b1ba2e42b40d
buttonNEWSLETTER.png 741c59ef632c8c16248d28053bdfd228
buttonBIP2.png 9455ed15180c4adb029f41eea07b247a
buttonTwitter.png 4af39cb38eaafcf88f67f563c5a35bce