Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png cdbdf82f245497dece0818201f595c27
orzel.png fdf3480fa0677993c9827c4c8f432804
pl
en
top news port mstr
 
Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska
12-01-2017

Z dniem 6 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 28).

Rozporządzenie określa zasady przeprowadzania stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Akt prawny zastąpił rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 629), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2016 r., na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65).

Tekst rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png b478f43dbda922f92efcaf56a7ac8c1a
buttonBJiOR.png b379b73dc55d8323b2fa75774ac3f0bd
buttonEPUAP.png 9f7e5e9a19c2215cc2f24e43b84d5992
buttonNEWSLETTER.png 1c76ce826375a446f366a0feb1ab8320
buttonBIP2.png fffb647b0d45d5f96f11cbcee1025a59
buttonTwitter.png 953eb0ad3b015c95f7deb5977f9a18d6