Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8bb8f83af0b7fdbb323818a6ae6403f1
orzel.png 861ee593af69c4994fc31d3b091181cd
pl
en
top news port mstr
 
Eksperci USA sprawdzili ochronę fizyczną reaktora MARIA
13-01-2017

W dniach 11-13 stycznia w Polsce przebywała delegacja Stanów Zjednoczonych. W trakcie wizyty eksperci sprawdzali zabezpieczenia związane z ochroną fizyczną reaktora MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, w którym planowane jest rozpoczęcie naświetlania tarcz zawierających wysokowzbogacony uran pochodzący z USA. Posłużą one do produkcji radioizotopów stosowanych w medycynie.

Eksperci sprawdzali obiekty reaktora MARIA, między innymi pod kątem sposobu przechowywania materiałów jądrowych, wydzielenia stref dostępu, ochrony czy systemów alarmowych. Ocenili, że stosowane zabezpieczenia spełniają oczekiwania wynikające z zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Misja, oprócz przeprowadzenia przeglądu stanu ochrony fizycznej reaktora MARIA, zapoznała się z polskimi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej instalacji i materiałów jądrowych. W trakcie spotkania zorganizowanego w Państwowej Agencji Atomistyki, przedstawiciele PAA, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego Centrum Badań Jądrowych omówili podstawowe kwestie związane z celem wizyty.

Omawiając założenia prowadzonej oceny, szef delegacji, Wayne Mei (US Department of Energy), podkreślił, że Polska jest jednym z tych państw, które szczególnie aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa jądrowego i redukcji zagrożeń proliferacyjnych. W ostatnich latach doszło między innymi do dostosowania reaktora MARIA do pracy na niskowzbogaconym paliwie jądrowym. W 2016 r. nastąpił natomiast wywóz do kraju producenta ostatniej partii wysokowzbogaconego wypalonego paliwa jądrowego, które było wcześniej wykorzystywane w NCBJ.

Podstawą przeprowadzenia oceny stanu ochrony fizycznej reaktora MARIA jest fakt, że wysokowzbogacony uran zawarty w tarczach pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Kraj ten rezerwuje sobie prawo do kontroli adekwatności metod zabezpieczania dostarczanych przez siebie materiałów jądrowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png dbc23ca1b6fa729349d24e4594522ed0
buttonBJiOR.png 13bd42fcbc6d0c8050b8952057102262
buttonEPUAP.png 9ecfe15616c65e31278e62d1f48ba1be
buttonNEWSLETTER.png 20741c258174ae78b25375e7d2fa35d3
buttonBIP2.png 360a1b10a9ee03f8b8e475d33383cb2a
buttonTwitter.png f8e7625b31247f8175ee6c86431d58e6