Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e3a4e50d0663a0be1b71a238cc0dd8c8
orzel.png 5b80360f81f91370657e119e79d672bf
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes Ewa Paluch: PAA odpowiednio przygotowana do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
31-01-2017

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki, Ewa Paluch, przedstawiła zadania PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej w trakcie konferencji „Promieniujemy na polską gospodarkę” zorganizowanej przez Ministerstwo Energii 30 stycznia w Warszawie.

W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że dzięki zmianom wdrażanym w PAA, już dziś jesteśmy właściwie przygotowani do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wyjaśniła, że w przeciągu ostatnich lat nastąpił szereg modyfikacji w funkcjonowaniu urzędu, w obszarze legislacyjnym, instytucjonalnym, organizacyjnym, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje zadania dozorowe również wobec ok. 24 000 źródeł promieniotwórczych i prawie 4000 jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Nadzoruje też Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych oraz trzy obiekty jądrowe, w tym reaktor badawczy MARIA.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 70d3f5ea1af6cb489712bc2fb0f656d7
buttonBJiOR.png fe48baaed69720843e3e2d601d4f822b
buttonEPUAP.png 72fcfc202bdd01ffdbc66e864faf2fdd
buttonNEWSLETTER.png 36b5cab708dd7dc2391e88258fe69c0d
buttonBIP2.png 08c727f9b3d176bf01441dab1dddce55
buttonTwitter.png f69aec527ed78cae143875209aac4beb