Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0a6dd194d9857e716e150cb63c768ec8
orzel.png de0c83a561077263ab74693cbca2cab8
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes Ewa Paluch: PAA odpowiednio przygotowana do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
31-01-2017

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki, Ewa Paluch, przedstawiła zadania PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej w trakcie konferencji „Promieniujemy na polską gospodarkę” zorganizowanej przez Ministerstwo Energii 30 stycznia w Warszawie.

W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że dzięki zmianom wdrażanym w PAA, już dziś jesteśmy właściwie przygotowani do pełnienia zadań dozorowych na obecnym etapie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wyjaśniła, że w przeciągu ostatnich lat nastąpił szereg modyfikacji w funkcjonowaniu urzędu, w obszarze legislacyjnym, instytucjonalnym, organizacyjnym, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Jednocześnie zwróciła uwagę, że Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje zadania dozorowe również wobec ok. 24 000 źródeł promieniotwórczych i prawie 4000 jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Nadzoruje też Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych oraz trzy obiekty jądrowe, w tym reaktor badawczy MARIA.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 572532ebf9a449950114cd2b04bf194f
buttonBJiOR.png 465416b883628a9f013fbc8bffec0cc3
buttonEPUAP.png 18e6d86734268b6c755c390220d52f08
buttonNEWSLETTER.png cc930faf162cf277891327e4f1f540bc
buttonBIP2.png 481d7a66dd43ff983b13f2c3f7f78232
buttonTwitter.png de3fda25eff5da468a322e3ff8f53a14