Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ac014e54fc3e9473413f0406293bc285
orzel.png 6c119853332640843bbe1f29acabd650
pl
en
top news port mstr
 
PAA poznaje system zarządzania dozoru jądrowego Szwajcarii
02-02-2017

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego PAA, Artura Wdowczyka, uczestniczyli w dniach 30 stycznia – 1 lutego w wizycie studyjnej w szwajcarskim urzędzie dozoru jądrowego ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

W trakcie szeregu spotkań uczestnicy delegacji zapoznawali się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze efektywnego zarządzania organizacją dozoru jądrowego. ENSI jest przykładem dozoru niezależnego od rządu i operatorów elektrowni jądrowych. Jest także znany z dobrej organizacji pracy i wysokiej kultury organizacyjnej. Dlatego doświadczenia ENSI są wyjątkowo cenne dla prawidłowego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania w PAA. Delegacja miała możliwość omówienia budowy i funkcjonowania procesów w ENSI, sposobu sprawowania nadzoru nad szwajcarskimi elektrowniami jądrowymi, działań podejmowanych na rzecz wzmacniania kultury bezpieczeństwa, czy zagadnień wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jądrowe.

Współpraca bilateralna została zapoczątkowana we wrześniu 2016 r., wraz z podpisaniem porozumienia o współpracy przez p.o. Prezesa PAA, Andrzeja Przybycina i Dyrektora Generalnego ENSI, Hansa Wannera.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 5dee2159a44ecc6665e6ee47588d8f3a
buttonBJiOR.png c21d80477667c981d04ee682cdd84ce5
buttonEPUAP.png f4329be5d097201e557851a5acce403f
buttonNEWSLETTER.png a7f2888eaaa1c0f8d583b3a72a380e61
buttonBIP2.png 0968d025a41855c9664518417d27160d
buttonTwitter.png 57c96da932ff364013dbe427dc5aa5b8