Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 742c58e2beec17257d9b8db6cc702884
orzel.png 82c50c1b29717e0d0df577c974dcfa7d
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 356b37944861f8cc1f041c380b4a7ff2
PAA poznaje system zarządzania dozoru jądrowego Szwajcarii
02-02-2017

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego PAA, Artura Wdowczyka, uczestniczyli w dniach 30 stycznia – 1 lutego w wizycie studyjnej w szwajcarskim urzędzie dozoru jądrowego ENSI (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

W trakcie szeregu spotkań uczestnicy delegacji zapoznawali się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze efektywnego zarządzania organizacją dozoru jądrowego. ENSI jest przykładem dozoru niezależnego od rządu i operatorów elektrowni jądrowych. Jest także znany z dobrej organizacji pracy i wysokiej kultury organizacyjnej. Dlatego doświadczenia ENSI są wyjątkowo cenne dla prawidłowego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania w PAA. Delegacja miała możliwość omówienia budowy i funkcjonowania procesów w ENSI, sposobu sprawowania nadzoru nad szwajcarskimi elektrowniami jądrowymi, działań podejmowanych na rzecz wzmacniania kultury bezpieczeństwa, czy zagadnień wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jądrowe.

Współpraca bilateralna została zapoczątkowana we wrześniu 2016 r., wraz z podpisaniem porozumienia o współpracy przez p.o. Prezesa PAA, Andrzeja Przybycina i Dyrektora Generalnego ENSI, Hansa Wannera.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 35ceefed1b43d45f23cb2145514b7886
buttonBJiOR.png fdef6987e1250ecdcefec2c514eaafac
buttonEPUAP.png 0b1f47eb5df87c085656c837dc24d5ae
buttonNEWSLETTER.png dde2dd8a80d7ce6c759bd28a00eb4202
buttonBIP2.png f6632e11425d6bde3c711f02e346b58d
buttonTwitter.png 9d656f1fcbf7faf5aba36c8d3ff288a7