Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f8550dd2a81c15970c137c980f4fb2c0
orzel.png 84dceb89b35a1cdcf71419ab9520351a
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ed6fa30a16df063b6162f30403c7e039
buttonBJiOR.png 17ecabda93d68bca52153d96099065ad
buttonEPUAP.png ad36504c05664b2a1485e7886f07f223
buttonNEWSLETTER.png 88e5538bfe4cddc4190c36a4b14affaf
buttonBIP2.png fc42a9eec9caf88bead6abd40e0c4a14
buttonTwitter.png 0455fabfd094b523b84a3a68b5642a04