Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9b366cbf381eadc48a075d4806ae0f4b
orzel.png d0e1032c84fb5d57a78adfc9fc412e1c
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 23f724a91fed68d9216ccfe438f3347a
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 8ae441e5dbaabba83ba5d578878d43bd
buttonBJiOR.png 4a68844ea6293aa17f1b4bca77893be1
buttonEPUAP.png d85fed88275b45513b409bbb4bea5d40
buttonNEWSLETTER.png a4a98df750b05309bc68feef5c4bab0b
buttonBIP2.png aa2b0ca80dc2988f300b1b6293ee9dda
buttonTwitter.png 95e209602f754b665fd6b100b1c90b27