Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ec3237e423f8d745d3c37efeb919e14c
orzel.png dc350e9dc6d793a7590bb33e80e674f3
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 5ead8a243e51ad0d222d2dd1bed4aa35
buttonBJiOR.png 98e7600dfb1ded76883214a0a4301e4f
buttonEPUAP.png 4da6fb06da329a84f556724971be7147
buttonNEWSLETTER.png f91275d5f2f4208df7b358c1a2044f0d
buttonBIP2.png 49c58acc2ea94b40c3e9b02f3efbfff6
buttonTwitter.png 56577450518d8e5c6bb3f3ef03c3d6d2