Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f0b1517c3a13b1105bb39d880fdc797a
orzel.png 994293fbfbc8789f2863a63deeb504f9
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 841b7dee6e20c1b0dcb33fa33442cc52
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 66594331ea815d53c6234e0f58930c61
buttonBJiOR.png 7fe2a1b8e390fc0313645da3886f8a11
buttonEPUAP.png ecefd11cdac209e4125c45359f25d085
buttonNEWSLETTER.png 099b1b6691dba61730ec05550467f853
buttonBIP2.png 2b536bd05bece549e7d2c1a2e2779d60
buttonTwitter.png 39446c7992333a58e93a69e305973782