Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a65ee91947ca85c9ff32f6ebe108dacd
orzel.png c0350044e10eeb95b0889dcf35ed991d
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png df012b216b4aa83555681d86fc4f723b
buttonBJiOR.png feac0de3f97636bc21bdb41606177e77
buttonEPUAP.png 3527bc18f616bd78650f9e251f3857f8
buttonNEWSLETTER.png a3c5e129fbbecb98a6fd09fc48b90aaa
buttonBIP2.png 77c585315444fc13c52e703d74c960e3
buttonTwitter.png fd0451caf2859b6128958a9f71275673