Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 54e3118fde02593afb4aa7ad567e75ee
orzel.png 2c0a97329e5c1ae2281122ea0a0b3a94
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 5fd1b12a2bfb066b67a0b543c5c83c2b
buttonBJiOR.png 61a0e9dde9488bf579fb8d8e5ecfb9ad
buttonEPUAP.png 19d3aed9560ca24262972b0f56949a42
buttonNEWSLETTER.png 788c5cb4ad88206d829ca4686522362f
buttonBIP2.png 176a72a544f11535a4beb7204d63786a
buttonTwitter.png ec739be9ef62b21bb3c54dec39152b1b