Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png cbc5ac983ccc52d09d96bd2dce5fe0ed
orzel.png ef5bd596d379c545f101495a5b4fd97a
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png f44d077af7dd0600bf0c2819de35399a
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 711460e954576d55062fc02e4c5c02fe
buttonBJiOR.png ed1cd5c71b3dfb7f199a357c35b6bd9a
buttonEPUAP.png 9fa04f726edaea3938e342a41ef0c8c6
buttonNEWSLETTER.png b9a651a6f82738b3b5408ae03b587f8b
buttonBIP2.png 38f52f1409c93ce88fd768975fb6b77f
buttonTwitter.png 5fefa17df3da771ac3906f6cfc2e742f