Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0772564ac7f51a6129dca60a8899b110
orzel.png 6f1741e503f06c744c67b2a39920e70f
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 30222a631f68f13cf08a9f153307fd55
buttonBJiOR.png a40dc9ae7d8015613f5cec9383995e0e
buttonEPUAP.png 04c19d03bcc6d0e5ee81a11376195f35
buttonNEWSLETTER.png c11d0b0993d9436e8a46d753a80eed67
buttonBIP2.png b570f34c5b5421532ca0c4d3789d7a4d
buttonTwitter.png 3d74a60ef906abb9e3a97c4acc54fdd8