Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3707e9060a1933e46b08df8f61770918
orzel.png b00e4b56e44a09b21c7363d2777fe092
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png fc7b9a6134ba969d7b91fc1e743efa2d
buttonBJiOR.png 9522f7bdf0ccb721304d2290740c34bb
buttonEPUAP.png f3a346018fe827a68e58a8846102e082
buttonNEWSLETTER.png 128f259aba9af4b655c91a06e472ce15
buttonBIP2.png 4a7b4ecd35d962e0fa1c706b3283fffe
buttonTwitter.png 3a279faf16dd25d8993f94f12ef5a190