Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c3baca0d33c91f0121aa8f5562a6fb42
orzel.png 6893ee893b8c4a5f739dad79ce458ab2
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 9e54e6764564eb1fd8bc61f8937a8b3a
buttonBJiOR.png a0d512d6c2800f4011069bd681b00305
buttonEPUAP.png a164dd7bc7dac1f365a8c4b8d4ce6c6d
buttonNEWSLETTER.png 2443c32be52b18442e6bc3c132d063ec
buttonBIP2.png faa072354a581d00bbe83df33f4641ad
buttonTwitter.png 1b7b5f2405e65fbc15ce92c790820ff7