Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d923a2eb5f4557b5bbd0a3e6b78e28d0
orzel.png 852b7fc56406311ab77af7072d35bd7a
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 069aa4ede0a37cce01fea6b309327c7f
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 962c5d41b61a910ea8d8a6a612256ea2
buttonBJiOR.png 9f5cc7b1231e5e3beb25b5c73778a220
buttonEPUAP.png 631de4ff3a909425ba9c1c531d1cce85
buttonNEWSLETTER.png 3d917a7cc9db2f50ea2ce160dd4f16d5
buttonBIP2.png edf1fa65bb32a55e5acc5fd2480ba190
buttonTwitter.png 5ad33f284af3ef7c24f87d186de3d1e5