Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5b7ee930859134e1f3d7f9137e6626be
orzel.png e1cddeeac71fc3ac8b860aad042283ff
pl
en
top news port mstr
 
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 718efe546bb8e21bae468f05e28f7724
buttonBJiOR.png b4a6d397fde1668b54942aa2ddd7c41d
buttonEPUAP.png ea07cbab26e064bfccf2e69b87fd6614
buttonNEWSLETTER.png c45baa20b73664dc93082fd3bc7d6e89
buttonBIP2.png 7d2a3f54d894bf82396cec24ff718b6d
buttonTwitter.png 26b23cc9d1a9508af0f32b853f5deacd