Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 18923ac75438aaef838b02606c697b0d
orzel.png bbfdf53aabab896ecdf3caf3e565eb8e
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 8c30e08d8e30d612aca43daa8c1f63b3
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 7803ba9251d133bd18b3f41eb4786cfd
buttonBJiOR.png 3b5fe932d0367872e4f41025c0992b2c
buttonEPUAP.png 8d79d0c408af097411a7fffcf5e21004
buttonNEWSLETTER.png 71da222e5f957cdfadf7166895507bc9
buttonBIP2.png d587db058b12f4edb002feeda4ddab15
buttonTwitter.png ad93f5b99262e6de410f66cd99116118