Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 203ea210d3aa35509442f0b5acfb4233
orzel.png 5d5e5be7e7b842ccaca3167438bc5b1f
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 81d39eda96302a54014a64076c891b34
Prezes PAA uczestniczy w Konferencji Informacji Dozorowej
17-03-2017

Prezes PAA Andrzej Przybycin wziął udział w Konferencji Informacji Dozorowej (Regulatory Information Conference) organizowanej przez Komisję Dozoru Jądrowego USA (US NRC). Spotkanie, którego głównym tematem są metody rozpowszechniania wiedzy nt. działalności urzędów dozorowych, odbyło się w dniach 15-16 marca 2017 r.

Spotkanie było również okazją do wzmocnienia dwustronnej współpracy PAA i US NRC, której podstawą jest porozumienie podpisane w 2010 r. i zaktualizowane w 2016 r. W związku z tym Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Przewodniczącą US NRC Kristine Svinicki oraz komisarzem Jeffem Baranem. W trakcie rozmów podkreślił, że Polska jest krajem rozpoczynającym swój projekt energetyki jądrowej, z czym wiąże się potrzeba ciągłego zwiększania kompetencji krajowego dozoru jądrowego. Dlatego doświadczenia płynące ze współpracy z US NRC mają duże znaczenie dla PAA. Szczególnie istotne są staże pracowników z Polski na stanowiskach pracy związanych z działalnością dozorową w Stanach Zjednoczonych.

Coroczna Konferencja Informacji Dozorowej jest największym wydarzeniem organizowanym przez US NRC. Gromadzi ponad 3000 uczestników z ponad 30 państw świata, którzy reprezentują różne grupy interesariuszy dozoru jądrowego: rządy, organizacje przemysłowe, agencje międzynarodowe oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dwudniowe spotkanie daje możliwość dzielenia się informacjami i doświadczeniami w zakresie działalności i procesów dozorowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 54c5c7ddfc494de8284af0d82669f7de
buttonBJiOR.png ef7a10a7f7859761d91d12f4703d6ae5
buttonEPUAP.png a8fae0a9c3983d19f468277e6c12eaaf
buttonNEWSLETTER.png 91b12da524585546b6806baeaea1c8c7
buttonBIP2.png 7019d216c7babcbacbcc841ccdb8fcaa
buttonTwitter.png a183ad73953c0b37b87005cb4529f334