Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7728d5784d493ff722784c3733a36aa5
orzel.png 8f2800f74656427e9cde808df44db18e
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 37807a5ce3ed2b6a66aed622873b1698
Prezes PAA uczestniczy w Konferencji Informacji Dozorowej
17-03-2017

Prezes PAA Andrzej Przybycin wziął udział w Konferencji Informacji Dozorowej (Regulatory Information Conference) organizowanej przez Komisję Dozoru Jądrowego USA (US NRC). Spotkanie, którego głównym tematem są metody rozpowszechniania wiedzy nt. działalności urzędów dozorowych, odbyło się w dniach 15-16 marca 2017 r.

Spotkanie było również okazją do wzmocnienia dwustronnej współpracy PAA i US NRC, której podstawą jest porozumienie podpisane w 2010 r. i zaktualizowane w 2016 r. W związku z tym Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Przewodniczącą US NRC Kristine Svinicki oraz komisarzem Jeffem Baranem. W trakcie rozmów podkreślił, że Polska jest krajem rozpoczynającym swój projekt energetyki jądrowej, z czym wiąże się potrzeba ciągłego zwiększania kompetencji krajowego dozoru jądrowego. Dlatego doświadczenia płynące ze współpracy z US NRC mają duże znaczenie dla PAA. Szczególnie istotne są staże pracowników z Polski na stanowiskach pracy związanych z działalnością dozorową w Stanach Zjednoczonych.

Coroczna Konferencja Informacji Dozorowej jest największym wydarzeniem organizowanym przez US NRC. Gromadzi ponad 3000 uczestników z ponad 30 państw świata, którzy reprezentują różne grupy interesariuszy dozoru jądrowego: rządy, organizacje przemysłowe, agencje międzynarodowe oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dwudniowe spotkanie daje możliwość dzielenia się informacjami i doświadczeniami w zakresie działalności i procesów dozorowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png b225e00cbd44d5857b013bdfdd332410
buttonBJiOR.png fcfa4caef314147afec358b7de18b361
buttonEPUAP.png a20196c062385141eb333a00701326af
buttonNEWSLETTER.png d3b1f3574d4ebe35516d1deb0f6ba3a2
buttonBIP2.png 93b2b683194144afa9ab820353a0838d
buttonTwitter.png f377dce94c35fec3f338d56cfc8cdf6c