Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2df0456576a0cfc8b73ba8c19b37f599
orzel.png 303859eeaa9a350593dd92816f69d7b0
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png c4bea617a2e24cebfac3459533910b92
buttonBJiOR.png c694288a901112fdbc85941f1d2bffde
buttonEPUAP.png 57514e6dd6d0ffdcd38adc6017de5a9b
buttonNEWSLETTER.png 9f0e110442dc009cfc07ce948b13ddc8
buttonBIP2.png ecb50473d1712c235a7a2347a3f34a14
buttonTwitter.png 0fbdedd92698eb878d1594af0e85913a