Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 1e8551fd6f72bacbf543648c90767e67
orzel.png 434d4ef25737b269396be11017c2f0fb
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png d602e7f944e742f53e3d92223c835836
buttonBJiOR.png d40151f27c497af8b68513ea57ee964e
buttonEPUAP.png 9a0769c67abdc741a5ea5e1235e30da1
buttonNEWSLETTER.png 1c3c2ae6092c2398d12c2d7bc6fe5bef
buttonBIP2.png e2ae0edbd29a0a9befd5e650beb1e2b6
buttonTwitter.png 8cb1bae344761cf23ef9cece0ccca7c5