Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 193260318db9cdcafab62d2b8be37ec3
orzel.png 2f23d5d58d5de5a78e0a4c1ef77ab829
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png c69a1b309594d71bc94817aee0531078
buttonBJiOR.png becc5877bf817077fa42fd78701dacc0
buttonEPUAP.png 405076272efb247827ec8f385ee49f0e
buttonNEWSLETTER.png 6434c3c1bd350728297ad32ecb5a1581
buttonBIP2.png 1fef4d1df2e6324993a550d9f52ddb01
buttonTwitter.png f68164108e5fad1c9bb369057902925b