Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ae90f2090bf37297a4a1be4e0c7fcfda
orzel.png 5ae509efcdcc667f5ae35f354755554d
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 0dab1bc3c61083083f5a85c8991c675a
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png e90e677ddfe61cf638f6d8df67c1af89
buttonBJiOR.png 696e19f4fd654f60cd26d055337335ae
buttonEPUAP.png f5c5c254a562f009917e85b0bc4ae2dd
buttonNEWSLETTER.png 8c69a71add8eca5ed97531466a22f85a
buttonBIP2.png 4c4ac0ec1f3026a0a910e2f7e9fc4de6
buttonTwitter.png 2382f51550e0025f7e5dcb26455361a4