Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d846511c70e5c4a6b6888d94c959b6c9
orzel.png d5d153301d758a947eb605bbdeffd588
pl
en
top news port mstr
 
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 2f88ebfce3b73efdb6728ca96a7aa775
buttonBJiOR.png e4bcc4eb64f3d96ab248012a71d7184c
buttonEPUAP.png d4a42e579e14f95de318569702dda02d
buttonNEWSLETTER.png d259b5cc0adc9196b211bf7c051cb5c1
buttonBIP2.png 0a14e774e1030c471a13fc41c1054c6c
buttonTwitter.png 6f939a9c328de47026b0661b3c664330