Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d63f2ce79388e54e48c791694ecf3fd6
orzel.png 04bd4f16b25e537f2af0c68aaac99b33
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 7d13a64de56eabef15312327a8b48476
Wiceprezes PAA zapoznaje się z systemem energetyki jądrowej w Szwecji
05-04-2017

W dniach 21-22 marca Ewa Paluch Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wzięła udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Wizyta odbyła się w ramach projektu Brilliant finansowanego ze środków Komisji Europejskiej EURATOM.

Wizyta studyjna umożliwiła zapoznanie się z kluczowymi dla szwedzkiego przemysłu jądrowego obiektami, takimi jak elektrownia jądrowa Oskarshamn oraz zakłady i laboratoria zajmujące się postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi.

W trakcie rozmów szczególny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa wynikające z wykorzystania energii jądrowej, w tym prac szwedzkich ekspertów na rzecz stworzenia metody podziemnego składowania wypalonego paliwa jądrowego. Szwecja jest jednym ze światowych liderów w technologii kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego. Na terenie tego kraju funkcjonuje też jedno z największych podziemnych laboratoriów badawczych służących do testowania planowanych rozwiązań składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png aca730bc271a820c6a1bf4ea7da9091f
buttonBJiOR.png d6e4ae9fea26f81fbd13b86eea48fc32
buttonEPUAP.png ad57be679f151ce30b2766a95ec73611
buttonNEWSLETTER.png 437d58a6fb75ec442e4a211456a80d19
buttonBIP2.png 0346146337601801b013b79db359baf5
buttonTwitter.png 4a7ffeed6160d2f9843109f123b0e363