Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f2e43b56a754c62b016c891110db50ee
orzel.png 3d44fd1b22117e442d3dcef9b2187bfd
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 46db1085ac6359d316b634cf7e17ca4e
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ebb270388bf47c83b3709801af5c9088
buttonBJiOR.png 01b4387f09554f22d8b87a2f92a311cc
buttonEPUAP.png f1536f29b41383eec7834ea9687779b6
buttonNEWSLETTER.png c81995dcd4d6e12ee346b29f5d8b496f
buttonBIP2.png 2dfa83f7107b3a5d7987b06a34cff1d3
buttonTwitter.png a634f80c5022bceb3c262076e5fdb137