Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png caa07ae1a4ef80744265c3c95c79514b
orzel.png 21259aabe2b86b81f4d2419bc9684f33
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 8f2cdf31b6db7ab9a4314aafba782413
buttonBJiOR.png a441d1d587287bd0fc9ce267ec9cac22
buttonEPUAP.png 63d2cd34bedb04956b871fe6f526c96d
buttonNEWSLETTER.png 4e5577820fd3f45e616cbd4dd64d94f3
buttonBIP2.png cc3149ebf64f44d8372ce7de6416764e
buttonTwitter.png 0b841742ef8e4ad66848c5b657b6a135