Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9f8f9f490c828ffe55b436cd1dce7db3
orzel.png 4f7dd4dc8db75ff77d38726065359cf4
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png d7cb3be25158fbbfe8cd4ea94b4f2b4f
buttonBJiOR.png 72d43dfd8fdaf2b8d85c8726a014e86b
buttonEPUAP.png 60294bf71b3c2e9a8d12d5811dd40263
buttonNEWSLETTER.png 7cb066bd2300eb1fa3876618fa2a55a5
buttonBIP2.png 8b3790911a8e140855987dae2fc1d520
buttonTwitter.png 70dbd3333591d10318907deeefd5ce0f