Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 83b5240e39f31c3ed520d431fb20f45c
orzel.png 1444cb8be93b3ea1bc5b5ff782b9c3d9
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 47ede68933be2a70c56edb392c10e04e
buttonBJiOR.png 9841805550512e6ef814d88e10e73fcd
buttonEPUAP.png 85331f3050d6acba09df55eaeffee274
buttonNEWSLETTER.png 7b095902bd0db3044399bca2e09551fb
buttonBIP2.png 4370134c4c249371a556e1a01d0de0b6
buttonTwitter.png 8474a2c248574a4c99fdd32da6d8895a