Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0ccc9bec4d36121c58ba4b42094dfcd3
orzel.png 38aa65f81647db424868be843ec5b5e3
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 9b60dce57da3df58801c070263aaf392
Siódme Spotkanie Przeglądowe umawiających się stron Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego
24-04-2017

Siódme spotkanie przeglądowe Konwencji bezpieczeństwa jądrowego odbyło się w siedzibie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w dniach 27 marca - 7 kwietnia br.

Przedstawiciele PAA omówili w jego trakcie m.in. stopień wdrażania zaleceń i sugestii MAEA dotyczących funkcjonowania polskiego dozoru jądrowego.

Podczas dyskusji zwracano szczególną uwagę na zagadnienia kultury bezpieczeństwa, otwartego dialogu ze społeczeństwem, usprawnień na rzecz bezpieczeństwa jądrowego, odpowiedniego systemu prawnego, niezależności, zasobów kadrowych i finansowych dozorów jądrowych, zarządzania starzeniem się reaktorów jądrowych oraz łańcuchem dostaw komponentów i systemów, a także na rolę współpracy bilateralnej w ramach reagowania i postępowania awaryjnego.

***

Konwencja bezpieczeństwa jądrowego przyjęta w Wiedniu dnia 17 lipca 1994 r. powstawała w trakcie szeregu spotkań ekspertów w okresie od 1992 do 1994 r. Jej celem jest zobowiązanie w świetle prawa Stron konwencji do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Zobowiązania Stron oparte są w dużej mierze na zasadach zawartych w stworzonym przez MAEA dokumencie "Fundamental Safety Principles (SF-1)". Dotyczą one m.in. procesu lokalizacji, budowy i eksploatacji obiektu jądrowego, wymagań projektowych, dostępności środków finansowych i zasobów ludzkich, oceny i weryfikacji bezpieczeństwa, zapewniania jakości i zarządzania kryzysowego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 41c5fc2c643d798abff6f2aefa2e11ad
buttonBJiOR.png 6ffad3d2ca97c584568a806bad4b440d
buttonEPUAP.png 9c79b0670682820d9125cb8777f4e944
buttonNEWSLETTER.png 00880c3462e800771cb04e612ded7191
buttonBIP2.png 5e3c37ed83e4f7529ba763b340cc6312
buttonTwitter.png 8a6861834b3d369d3709afb002f1222c