Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0814c74c4eadbc38bbd0162327f98fec
orzel.png 3c1e2fe28c10e87ac37a5e7d0c22159c
pl
en
top news port mstr
 
Międzynarodowa misja weryfikacyjna (Follow-up Mission) dotycząca efektywności dozoru jądrowego w Polsce
16-06-2017

W piątek 16 czerwca br. rozpoczęła się misja weryfikacyjna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej IRRS (Follow-up Mission) z udziałem ekspertów instytucji dozorowych z różnych krajów.

Celem misji jest weryfikacja wypełnienia przez Polskę rekomendacji i sugestii sformułowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów z misji przeglądowej IRRS, która miała miejsce w 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja IRRS będzie trwała ponad tydzień. Członkowie misji przeprowadzą szereg spotkań z pracownikami Agencji oraz przedstawicielami instytucji współpracujących z Państwową Agencją Atomistyki (Ministerstwo Energii, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Główny Inspektorat Sanitarny). Na zakończenie misji wydany zostanie raport podsumowujący.

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki i Ministerstwa Energii wraz z ekspertami misji IRRS

Zespół ekspertów międzynarodowej misji IRRS

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 59b7433c51086f08fcaf81ab41fa1d9d
buttonBJiOR.png e2b17cd97e0f99d6034ebcc72502b95e
buttonEPUAP.png 2fcd8f0ade915420f2f2dc53a88c7882
buttonNEWSLETTER.png b0a6c64ed266c270ab9b1e2d5213fbf1
buttonBIP2.png e8c965285efba4e399f1f0a1de1128d8
buttonTwitter.png 7a36f2d75a4fc741bd97d3eeff4ec502