Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ca4f5cbf9c4c80b60070d2563a179f30
orzel.png e04c231a4284dc7aa842cc21fac93ea6
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png f79b6e9621872c1bdd82bfb7871acb3a
Międzynarodowa misja weryfikacyjna (Follow-up Mission) dotycząca efektywności dozoru jądrowego w Polsce
16-06-2017

W piątek 16 czerwca br. rozpoczęła się misja weryfikacyjna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej IRRS (Follow-up Mission) z udziałem ekspertów instytucji dozorowych z różnych krajów.

Celem misji jest weryfikacja wypełnienia przez Polskę rekomendacji i sugestii sformułowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów z misji przeglądowej IRRS, która miała miejsce w 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja IRRS będzie trwała ponad tydzień. Członkowie misji przeprowadzą szereg spotkań z pracownikami Agencji oraz przedstawicielami instytucji współpracujących z Państwową Agencją Atomistyki (Ministerstwo Energii, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Główny Inspektorat Sanitarny). Na zakończenie misji wydany zostanie raport podsumowujący.

Przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki i Ministerstwa Energii wraz z ekspertami misji IRRS

Zespół ekspertów międzynarodowej misji IRRS

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png c22f5cb750c7c3609b9f207c9534a9c8
buttonBJiOR.png 32b36c18a045777d08de9586d25e40f3
buttonEPUAP.png 107a2aae7a5fe17347bfa7db77b4e028
buttonNEWSLETTER.png ee7a4b819737295d91ea0c38ada81b95
buttonBIP2.png 1fa25b0792ba32bab6149716e2c08ee5
buttonTwitter.png 3a599efe861cd33cacedc26b1d608084