Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 19a8ac658e55f56c3010bc2041199f09
orzel.png 066a46d005b911aa8daa3e03cf14906b
pl
en
top news port mstr
 
Międzynarodowi eksperci potwierdzili: Polska wzmocniła ramy regulacyjne dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
23-06-2017

W dniu 23 czerwca br. w PAA odbyła się 8-dniowa misja weryfikacyjna IRRS.  Przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) sprawdzali, jak Polska wprowadziła zalecenia Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (Misja IRRS), który odbył się w 2013 r.

Eksperci ustalili, że działania polskich instytucji zasługują na szczególne uznanie, ponieważ wszystkie przekazane w 2013 r. sugestie i rekomendacje zostały uwzględnione w systemie krajowego dozoru jądrowego.

„Pozytywne konkluzje z kończącej się dzisiaj Misji następczej IRRS (ang. Integrated Regulatory Review Service – Follow-up), po raz kolejny potwierdzają, że Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła optymalny kierunek zmian, który pozwala na dalsze wzmacnianie krajowego systemudozoru jądrowego" – podsumował Andrzej Przybycin p.o. Prezesa PAA. „Implementując wszystkie sugestie i rekomendacje ekspertów MAEA z 2013 r., utwierdziliśmy też naszą pozycję, jako jednego z kluczowych interesariuszy Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” – dodał.

"Po gruntownym przeglądzie zespół stwierdził, że Polska w pełni wdrożyła 31 rekomendacji i sugestii z misji, która miała miejsce w 2013 r. albo osiągnęła wystarczające postępy, by potwierdzić ich uwzględnienie" - powiedział lider zespołu Robert Lewis z US NRC (Komisja Dozoru Jądrowego USA). "To bardzo dobry wynik. Wskazuje na zaangażowanie PAA w wypełnianie swojej misji zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Podjęte przez PAA działania udowadniają też, że organizacja dostrzega wagę korzystania z międzynarodowych doświadczeń i wzajemnego uczenia się, które są fundamentem programu IRRS".

W wyniku przeprowadzonych wywiadów oraz analizy dokumentów, eksperci zasugerowali doprecyzowanie niektórych przepisów szczegółowych (np. w formie zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa PAA) oraz zagwarantowanie zasobów przeznaczonych na kontynuację rozwijania zintegrowanego systemu zarządzania w urzędzie. Zidentyfikowali również szereg wyróżniających się inicjatyw, takich jak m.in. wzmacnianie kultury bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, a także dotychczasowe działania dot. implementacji zintegrowanego systemu zarządzania.

***

Mechanizm IRRS został wprowadzony przez MAEA w celu wzmocnienia efektywności infrastruktury państw członkowskich związanej z bezpieczeństwem materiałów jądrowych, źródeł i odpadów radioaktywnych, przy jednoczesnym podkreśleniu odpowiedzialności państw członkowskich za bezpieczeństwo tych materiałów (oraz ich transportu) na ich terytorium. W tym celu przegląd IRRS obejmuje porównanie rozwiązań prawnych, technicznych i politycznych stosowanych w poszczególnych państwach ze standardami MAEA i dobrymi praktykami.Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png afbda5e4017d7d4e0f5488ee48b0e816
buttonBJiOR.png 7f85bc75ca532e8feab62fd8aa3ff197
buttonEPUAP.png e7004817785080f456178f19700ddc29
buttonNEWSLETTER.png 73193bb8b4eba2318f55667ab6d16d19
buttonBIP2.png f92a5f281598235fdfd91fe9c601016a
buttonTwitter.png 816c2c20fab6a7a66079ec34342f8a5b