Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 101cf27e1177546146627ecef8f726f1
orzel.png cb6e35c73893b9e48790c529c1665c2a
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 70b83bee0e00ef5007835ebc8cc54201
Publikacja Raportu Prezesa PAA za 2016 r.
26-06-2017

Najważniejszym wnioskiem płynącym z Raportu z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz oceny stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 r. jest to, że mieszkańcy Polski byli właściwie chronieni przed promieniowaniem jonizującym. Zdarzenia radiacyjne w 2016 r., zarówno te w kraju, jak i poza jego granicami, nie miały wpływu na zdrowie ludzi, ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski.

Coroczna publikacja sprawozdania z działalności Prezesa PAA jest realizacją obowiązku przewidzianego w ustawie Prawo atomowe w art. 110 ust. 13.


Zachęcamy do owocnej lektury i korzystania z danych zawartych w raporcie.Raporty z poprzednich lat dostępne są w dziale "Do pobrania"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ff275d09a8e0024037f5244fe81befd8
buttonBJiOR.png 75d7b01b76b8e47f5b5ecd161fe87fc0
buttonEPUAP.png c0b72e6105f395825a1d5f37525e6649
buttonNEWSLETTER.png 3df7a140564234f911a2e4e5de2e36a2
buttonBIP2.png 92ba298c1411ffcae009528febb70fe8
buttonTwitter.png 5e71f9fe12cd25f9defcda1ee574aaf6