Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3659e78fec7d5370f9c597571fdc971d
orzel.png 099433980065850ed65535cdefc469e2
pl
en
top news port mstr
 
Publikacja Raportu Prezesa PAA za 2016 r.
26-06-2017

Najważniejszym wnioskiem płynącym z Raportu z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz oceny stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 r. jest to, że mieszkańcy Polski byli właściwie chronieni przed promieniowaniem jonizującym. Zdarzenia radiacyjne w 2016 r., zarówno te w kraju, jak i poza jego granicami, nie miały wpływu na zdrowie ludzi, ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski.

Coroczna publikacja sprawozdania z działalności Prezesa PAA jest realizacją obowiązku przewidzianego w ustawie Prawo atomowe w art. 110 ust. 13.


Zachęcamy do owocnej lektury i korzystania z danych zawartych w raporcie.Raporty z poprzednich lat dostępne są w dziale "Do pobrania"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png a71ce11805fd3c2d727bbe3e66c82a98
buttonBJiOR.png 616e898dc22ce691f425048c9dd9bd53
buttonEPUAP.png ab7c1a0c737d851f867bdf55375573a4
buttonNEWSLETTER.png d00ec41716691e27efa4ba0cd65e43d5
buttonBIP2.png 9ede72e02adbe386c698c2e8f93c3d2d
buttonTwitter.png ba289316addb8a34613ae814caeaaeb6