Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png b5faca3503f0378d54727cd81a5b3bc0
orzel.png 32089176812b411d861c1fdaa4ab4537
pl
en
top news port mstr
 
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 8327ec14cd0f50dbbf353c58c349dd59
buttonBJiOR.png cc68032202c17c299e8bae3cee4fa65d
buttonEPUAP.png 9106f6a9124e389c81531e580bed0155
buttonNEWSLETTER.png d58f17fc6249892ff4a5ceb4b0b00dab
buttonBIP2.png 5565b78db3fb8587f7187659e2dc5f17
buttonTwitter.png d1de8ad33db0c0b15c0a79e3b24ddbd5