Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3591b9ed371a1b1f4f3152232ca735fc
orzel.png 154a0ee54a6e92e0d9b04ff7c9bd34c6
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 01844ba217cec587c351c6be1b880ca7
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 70623d46edfaa8e079722a2f54a72aa4
buttonBJiOR.png 8ae057f9c7f4d50be7c4ad6c1ff988ff
buttonEPUAP.png 3abadb3d4a7216810d707d69139ece93
buttonNEWSLETTER.png c8b8a5dd592430ce71dc6ce146b297c1
buttonBIP2.png 744bd9e0331293913a75acd68b722582
buttonTwitter.png 7eadd2fc95c8c8dbddea8e946090c994