Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 341c94cc60fceacd9af32ae87cebe886
orzel.png b4187434a1e29254388036103ed56b32
pl
en
top news port mstr
 
Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z czeskim dozorem jądrowym SUJB
18-07-2017

W dniach 13 -14 lipca br. odbyło się w Pradze spotkanie przedstawicieli czeskiego dozoru jądrowego SUJB (Státní úřadu pro jadernou bezpečnost) z delegacją Państwowej Agencji Atomistyki.

Spotkaniu, które zrealizowano w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiejo wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, przewodniczyli szefowie obu instytucji dozorowych – Dana Drábová i Andrzej Przybycin.

W pierwszym dniu spotkania w Pradze, wymieniono informacje dotyczące najnowszych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w obu instytucjach, poruszono kwestię tematycznych przeglądów bezpieczeństwa instalacji jądrowych (wymóg dyrektywy Euratom), omówiono wyzwania związane z transpozycją dyrektywy BSS do krajowych systemów prawnych. Strona czeska przedstawiła stan przygotowań do procesu licencjonowania nowych instalacji. Obie delegacje przedstawiły wyniki misji weryfikacyjnych IRRS zakończonych niedawno w czeskim i polskim dozorze jądrowym. Delegacja PAA przedstawiła również propozycję organizacji, w instytucjach czeskich, szkoleń stanowiskowych dla inspektorów PAA.

W drugim dniu wizyty delegacja PAA odbyła wizytę techniczną w elektrowni jądrowej w Temelinie, w towarzystwie inspektorów dozoru czeskiego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png b828279574128027a41faaa7f603d2b6
buttonBJiOR.png 74ea8bb5ab03c23a67a55805bb7d734f
buttonEPUAP.png 74f8b30a32c4a64a776f09a97a1f08b8
buttonNEWSLETTER.png 3574f80917924aed7b5b607b61aa6b9c
buttonBIP2.png 9ed27402d4d71417c34aa0c2bc03656a
buttonTwitter.png 4964fb1565a422bdc896cb1e487e9258