Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2c0f962a0b6561d50f6428bc2d6871a7
orzel.png 99eb0de80c5ed8efb100f0da9b04cbde
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 1dd7b58c249213be8f5176784c760b71
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 7bafcc3933580e056f9aee48afd98e32
buttonBJiOR.png 2dbfefee69d5bed76aa1a2cef4eff62e
buttonEPUAP.png 52e07b2dc571f30417f6a3d40e6848d1
buttonNEWSLETTER.png 3c5fcac4001a07fbedfebacb974f4291
buttonBIP2.png d6d2b7c3feab27593079ae7963e005df
buttonTwitter.png 1ab5f5226afb677b417603d2ff2c6345