Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 05d0972fd246ff121a2bacfdd9afac7a
orzel.png 7cbb9bb378d8ef3ba63e235b3c7fb3ec
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 783f3f12df7356584eb0d05f8be81808
buttonBJiOR.png 1847414cc686eb6081837e30ab2846fe
buttonEPUAP.png 1a74f706870491f2c7955424cd0485a8
buttonNEWSLETTER.png a9cf37f33b55c9504484d0d40c514db3
buttonBIP2.png fe4b0927ce9fd39e960d34aeb01404a7
buttonTwitter.png 4ddf7ad35a8c7c7957894b6f36503830