Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2f4eb9a132023c775a5e1e2766897c1e
orzel.png a7faeb87d9dd69cde0a78685c0977011
pl
en
top news port mstr
 
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 8794d09707da5c74a1f2cb94394ea4e9
buttonBJiOR.png c7c15d87d3a04ea91e367da82212600b
buttonEPUAP.png bb361a23674b5c433862eec1b3d58fcb
buttonNEWSLETTER.png 73b29dd9651b5c94d7b2a07e03a8b4ac
buttonBIP2.png 49d2cdee265a827db079b8bee3eb8de6
buttonTwitter.png 191ca9dcd105879f01bfcce7e4c3b256