Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c7cc70c71f0a53ecc0ca1d858910e660
orzel.png b90e4985e915e488292901901acad805
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 7a4fadb87fffa8d4af9b613e3b38f2f7
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ee8e665d33a24a1209b402f2e3f2c501
buttonBJiOR.png 8443e1b62cd2c68bb50749d81a4a7016
buttonEPUAP.png e82b2c735028b05e76bc583acd17242b
buttonNEWSLETTER.png febb87efb5b862f1f73fd5e76a6412e8
buttonBIP2.png 47e534039d5252ab314de221477cc0f6
buttonTwitter.png 1f7727c5df334b654bfaa0e54ddf40ba