Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5ec31bffc60f77d69d113dd57347394b
orzel.png a392c23b27e22e78ab684ff10d2d7008
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png cd8001849ecd8b8b91c83c04181e4b57
Misja ARTEMIS w Polsce
06-10-2017

W dniu 2 października 2017 r. w Ministerstwie Energii rozpoczęła się misja ARTEMIS, której celem jest ocena Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym.

Międzynarodowa grupa ekspercka składająca się z przedstawicieli instytucji dozorowych, operatorów z różnych krajów oraz pracowników Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma za zadanie dokonać przeglądu krajowego systemu zarządzania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Obowiązek poddawania ocenie dokumentu regulującego te kwestie – Krajowego Planu Postepowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym, wynika z art.57g ustawy Prawo atomowe. Zobowiązuje on ministra właściwego do spraw energii do międzynarodowego przeglądu Krajowego Planu przez zewnętrznych ekspertów nie rzadziej niż raz na 10 lat. W misji, która potrwa do 10 października 2017 r., biorą udział specjaliści z Ministerstwa Energii, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i Państwowej Agencji Atomistyki. Eksperci PAA udzielają wyjaśnień w zakresie ram prawnych postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, procesu wydawania zezwoleń czy oceny bezpieczeństwa postępowania z takimi odpadami.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 8a20be235123322ed33c7e1ddb99905c
buttonBJiOR.png d62b0cbcc32169cfa7f0e95301e0dfce
buttonEPUAP.png 03616fd8a6eb14ad10805e7ebe95c14a
buttonNEWSLETTER.png a0de808e6421ce4e76721742319d72f2
buttonBIP2.png 43515e5bdb66f675ed198af780f0eafb
buttonTwitter.png f91162e5e612ac81739bf1e550470d33