Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e128b70b682906b798e21ac85bbcbb66
orzel.png 70d881ded8d14963412c7718cf48018c
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png fad7e4ad7b93365ac855ef52f819df8c
Misja ARTEMIS zakończona: Polska bezpiecznie zarządza odpadami promieniotwórczymi
25-10-2017

Zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) potwierdził, że Polska podchodzi kompleksowo do bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz wskazał pola możliwych udoskonaleń. Misja IAEA przebywała w Polsce w dniach 1-10 października 2017 r.

Zespół ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) 10 października 2017 r. zakończył 10-dniową misję, której celem był przegląd „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”. Gospodarzem misji, która odbyła się na zaproszenie polskiego Rządu, było Ministerstwo Energii. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) oraz Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), odpowiedzialnej za kontrolę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Zespół ARTEMIS stwierdził, że Polska stworzyła dobrą bazę dla bezpiecznego i odpowiedzialnego zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Główne rekomendacje i sugestie sformułowane przez misję ARTEMIS w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi:

  • Rząd powinien zapewnić, aby prowadzone były działania o charakterze naukowo-badawczym wspierające krajowy system postępowania z odpadami, określając priorytety z jasno określonymi ramami czasowymi oraz niezbędnymi zasobami.
  • ZUOP powinien przygotować aktualną analizę bezpieczeństwa dla składowiska w Różanie, wraz z kryteriami przyjmowania odpadów, i przedstawić ją do oceny regulatorowi.
  • Rząd powinien rozważyć dostarczanie mierzalnych wskaźników, w jasno określonych ramach czasowych, aby postęp we wdrażaniu krajowego planu mógł być monitorowany w sposób efektywny.

Misja nie przedstawiła zaleceń lub sugestii dla Państwowej Agencji Atomistyki.

Pełny raport zostanie opublikowany w około dwa miesiące po zakończeniu misji.

Misja ARTEMIS oparta jest na standardach bezpieczeństwa i wytycznych Agencji oraz dobrych praktykach z całego świata. Misja w Polsce była pierwszą, która odbyła się na prośbę państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jej dodatkowym celem jest wypełnienie wymagań unijnych w zakresie przeprowadzenia niezależnego przeglądu krajowego systemu zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Eksperci Misji ARTEMIS wraz z uczestnikami z Polski

Eksperci Misji ARTEMIS wraz z uczestnikami z Polski (fot.:ME)

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 869fade73744ee137714c9229960fea1
buttonBJiOR.png 906d72d88361197125a6d93ff4057aa6
buttonEPUAP.png ec57a39a1e2e1aed4d9f6dbbcf1ce7c6
buttonNEWSLETTER.png dc6d8f3790a0b5fc0506c01f53dd7d3a
buttonBIP2.png 81bd596964f17abcdb01afc9d609f5f3
buttonTwitter.png 942f12b8366e3bc5ca1fec8f14f5e80f