Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 754ecfdaa6a54247e6742245f23e5c81
orzel.png 2147d2f1803e38d4b05ba46d0cc8aac3
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png e0bc89c8c0630a8914bd284488ef8e4e
Prezes PAA uczestniczy w spotkaniu WENRA
27-10-2017

W dniach 25-26 października, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin wziął udział w spotkaniu plenarnym Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA odbywającym się w Holandii.

Szefowie urzędów dozoru jądrowego omawiali szereg zagadnień związanych z bieżącymi pracami stowarzyszenia, szczególnie harmonizacją wymogów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych oraz wymianą doświadczeń i wniosków z bieżącej działalności regulacyjnej wobec  tych obiektów.

W trakcie spotkania Prezes PAA przedstawił istotne kwestie dot. działalności dozoru jądrowego w 2017 r. Podkreślił, że zarówno misja weryfikacyjna IRRS (Zintegrowany Przegląd Dozoru Jądrowego) jak i misja ARTEMIS (Zintegrowany Przegląd Postępowania z Wypalonym Paliwem Jądrowym i Odpadami Promieniotwórczymi), które zostały przeprowadzone w Polsce przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, wykazały, że krajowy dozór jądrowy jest dobrze przygotowany do pełnionych zadań.

Polska ma w WENRA status obserwatora.

***

WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) grupuje szefów urzędów dozoru jądrowego państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających elektrownie jądrowe oraz Szwajcarii (łącznie siedemnaście państw). Celem działalności stowarzyszenia jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i innych obiektów jądrowego cyklu paliwowego (przede wszystkim związanych z gospodarką wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi).

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 85233d290834d6d60a8372ab5e41a3e8
buttonBJiOR.png 24f3131e16772bd16f7ff662fb676b8b
buttonEPUAP.png c08519b9501b167561cfa55087e79f47
buttonNEWSLETTER.png b0f7e7a9be185746b517daf4da8a3647
buttonBIP2.png c19727d1f460e4f837fb316711dd417f
buttonTwitter.png a04c82e6ab535f43e4b4bf367618b1a0