Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 905cfe7a63ddad39fe0762b88675d661
orzel.png cc35c883a26fd59744cc797352d29cf4
pl
en
top news port mstr
 
Francuski dozór jądrowy ASN z wizytą w PAA
21-10-2016

19-20 października 2016 r. odbyło się bilateralne spotkanie polsko-francuskie. Państwowa Agencja Atomistyki gościła przedstawicieli francuskiego dozoru Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) oraz instytucji pełniącej funkcję wsparcia technicznego dla dozoru francuskiego - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

Przewodniczącym delegacji Francji był Pan Jean Luc Lachaume - Zastępca Dyrektora Generalnego ASN. Stronie polskiej przewodniczył Pan Andrzej Przybycin p.o. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oraz Pani Ewa Paluch Wiceprezes PAA.

Od lewej: Jean Luc Lachaume - Zastępca Dyrektora Generalnego ASN, Andrzej Przybycin p.o. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju. Omówiono m.in. kwestie dotyczące zbierania danych, analizy i monitorowania środowiska aby zapobiegać narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące w obu krajach.

Strona francuska przedstawiła stan zaawansowania prac nad nowo budowanym w elektrowni Flamanville (północna Francja) trzecim reaktorem tzw. Europejskim Reaktorem Ciśnieniowym EPR (European Pressurized Reactor) należący do generacji III+. Rozmowy dotyczyły także francuskiego modelu zarządzania w dozorze jądrowym i oceniania efektywności działania dozoru jądrowego, norm ISO oraz systemu wsparcia technicznego, który funkcjonuje we Francji, łącznie z wykorzystywanymi procedurami, praktykami i trybem finansowania.  

Uczestnicy spotkania 19-20.10.2016 r.

Spotkanie w PAA było kontynuacją wieloletniej aktywnej współpracy ze stroną francuską. Państwowa Agencja Atomistyki podpisała umowę o współpracy z francuskim dozorem jądrowym ASN 9 lipca 2012 r. Umowa ta umożliwiła wymianę informacji i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz licencjonowania obiektów jądrowych w obu krajach.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 34efcaf490a1e45bb62b424a2df4fa87
buttonBJiOR.png be2c035942dec15cd1a62b4262cdff63
buttonEPUAP.png 0fc6ac1893021d99c0d15cd3117e89bf
buttonNEWSLETTER.png 8688e3ab1c700cd8753de3441c6512be
buttonBIP2.png e919aac75cfb5cc935bba7decaf7a992
buttonTwitter.png 142647fa7e2946131fbf86d5102a5681