Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a5be0b8ceb26e853e8386f42190ad349
orzel.png 00a5f3de26fe707ce125df22648b5bfb
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 2d78a64e5aa9a92015dd74d3c8a10550
Francuski dozór jądrowy ASN z wizytą w PAA
21-10-2016

19-20 października 2016 r. odbyło się bilateralne spotkanie polsko-francuskie. Państwowa Agencja Atomistyki gościła przedstawicieli francuskiego dozoru Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) oraz instytucji pełniącej funkcję wsparcia technicznego dla dozoru francuskiego - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

Przewodniczącym delegacji Francji był Pan Jean Luc Lachaume - Zastępca Dyrektora Generalnego ASN. Stronie polskiej przewodniczył Pan Andrzej Przybycin p.o. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oraz Pani Ewa Paluch Wiceprezes PAA.

Od lewej: Jean Luc Lachaume - Zastępca Dyrektora Generalnego ASN, Andrzej Przybycin p.o. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju. Omówiono m.in. kwestie dotyczące zbierania danych, analizy i monitorowania środowiska aby zapobiegać narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące w obu krajach.

Strona francuska przedstawiła stan zaawansowania prac nad nowo budowanym w elektrowni Flamanville (północna Francja) trzecim reaktorem tzw. Europejskim Reaktorem Ciśnieniowym EPR (European Pressurized Reactor) należący do generacji III+. Rozmowy dotyczyły także francuskiego modelu zarządzania w dozorze jądrowym i oceniania efektywności działania dozoru jądrowego, norm ISO oraz systemu wsparcia technicznego, który funkcjonuje we Francji, łącznie z wykorzystywanymi procedurami, praktykami i trybem finansowania.  

Uczestnicy spotkania 19-20.10.2016 r.

Spotkanie w PAA było kontynuacją wieloletniej aktywnej współpracy ze stroną francuską. Państwowa Agencja Atomistyki podpisała umowę o współpracy z francuskim dozorem jądrowym ASN 9 lipca 2012 r. Umowa ta umożliwiła wymianę informacji i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz licencjonowania obiektów jądrowych w obu krajach.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 35895a5df62714af131f13fc2e629b6d
buttonBJiOR.png 7008bb7b1f40c553904728d2fb9eaefa
buttonEPUAP.png eca93c18e75d5226987b6ce93cb4a40c
buttonNEWSLETTER.png a4a353e8494459727e1a80da51e7ec62
buttonBIP2.png 86144753fe68f455602bc1dc665a362a
buttonTwitter.png 0b4fc1ca40b1f960e4b9ed38db5b5171