Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ead020b2a9a173235f955de4c099b42f
orzel.png 41d1fa62bdc96ceee7598a78da014c0b
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat w sprawie obowiązywania zezwoleń na przechowywanie odpadów promieniotwórczych wydanych przed dniem 24 maja 2014 r.
21-03-2016

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przypomina, iż w związku z art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw, zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych, pozostają w mocy przez czas określony w zezwoleniu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 24 maja 2016 r.

Jednostki organizacyjne zamierzające przechowywać odpady promieniotwórcze po dniu 24 maja 2016 r. powinny odpowiednio wcześniej wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png f52bfe9cffc518cfbe39c013b9c7a30a
buttonBJiOR.png 582095bf94430aacee628e36d8c81815
buttonEPUAP.png 9beaef35137fa5cf2ffd5e05a607a43e
buttonNEWSLETTER.png a5a82adbf93b3a2711bfa228d538765e
buttonBIP2.png 1fea2b4cf370475a06c36a3e2fff8486
buttonTwitter.png 6b186699d699e408cb4d1c305813dea9