Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a0a181e79d746e0d2181c07e241353b1
orzel.png 33c2f5d5933ee19a23f68ed057df1f33
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat w sprawie obowiązywania zezwoleń na przechowywanie odpadów promieniotwórczych wydanych przed dniem 24 maja 2014 r.
21-03-2016

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przypomina, iż w związku z art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw, zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych, pozostają w mocy przez czas określony w zezwoleniu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 24 maja 2016 r.

Jednostki organizacyjne zamierzające przechowywać odpady promieniotwórcze po dniu 24 maja 2016 r. powinny odpowiednio wcześniej wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 610a6c18d76cb7769ad27ede3f4703b2
buttonBJiOR.png 7d6e5b6a1c3d64148428a2e4d06ad359
buttonEPUAP.png 9a0a3ec134059c68b2dcc1dc6ac6b070
buttonNEWSLETTER.png 7a827de78202069ef5c99956be8424d9
buttonBIP2.png 647e1df5c4020aff9d615fd65987a0cb
buttonTwitter.png e0d75b4b1759136bce9b4649b29f7bf8