Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png dc4621be48495f45757784cf96f16a9a
orzel.png 7c737ab3c5ac384de2ee2cebb0d27de8
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 96d13845bccbd9b6d7c4d4d776b5a4c4
Komunikat w sprawie obowiązywania zezwoleń na przechowywanie odpadów promieniotwórczych wydanych przed dniem 24 maja 2014 r.
21-03-2016

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przypomina, iż w związku z art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw, zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych, pozostają w mocy przez czas określony w zezwoleniu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 24 maja 2016 r.

Jednostki organizacyjne zamierzające przechowywać odpady promieniotwórcze po dniu 24 maja 2016 r. powinny odpowiednio wcześniej wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 4b5740555337aaf2902cc4848325d1e4
buttonBJiOR.png 474e6df84bc983504174ae828944033b
buttonEPUAP.png 14e5fe9a6f1538cc10ce01335458b702
buttonNEWSLETTER.png 3ae1f4fbf9f6546eaa28e7d68367fda1
buttonBIP2.png 91451b2368bd6a38f60b9d8d2b1ea93c
buttonTwitter.png d6264c85381107b70d71bb3c6ddbb02b