Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 009a0880fe1d145cc3bbc8fb8d9387c5
orzel.png beac83b09a702a328d08df4564a9b1da
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat w sprawie obowiązywania zezwoleń na przechowywanie odpadów promieniotwórczych wydanych przed dniem 24 maja 2014 r.
21-03-2016

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przypomina, iż w związku z art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw, zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych, pozostają w mocy przez czas określony w zezwoleniu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 24 maja 2016 r.

Jednostki organizacyjne zamierzające przechowywać odpady promieniotwórcze po dniu 24 maja 2016 r. powinny odpowiednio wcześniej wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 63e9492a9ae200cc2e322542941f3f90
buttonBJiOR.png 4ea0cd2c0ad9d4f384040974fd2a9d38
buttonEPUAP.png df3d9f538c0c08306fd44e9ba767d3d4
buttonNEWSLETTER.png fc7ab2801a98055dc86b6581c00e6698
buttonBIP2.png 7b162c6c1f7a377933290b6359779b5c
buttonTwitter.png c8ee11bd71318c79048100610ca979ef