Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7f69f1e2906427647b6aefb7e58e4e7e
orzel.png 6c336b0a0b8bb315344b25ad9332fc84
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat w sprawie obowiązywania zezwoleń na przechowywanie odpadów promieniotwórczych wydanych przed dniem 24 maja 2014 r.
21-03-2016

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przypomina, iż w związku z art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw, zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych, pozostają w mocy przez czas określony w zezwoleniu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 24 maja 2016 r.

Jednostki organizacyjne zamierzające przechowywać odpady promieniotwórcze po dniu 24 maja 2016 r. powinny odpowiednio wcześniej wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz innych ustaw

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 6069d26e643e4eaaf109630dea22cd67
buttonBJiOR.png dce0b3e81e8a4dc565ab97bbf7327c16
buttonEPUAP.png 39532b8a727abe125821c3c9b2c55654
buttonNEWSLETTER.png abb8c6b9864c6ae01788d6a8c32723c8
buttonBIP2.png 9be3041a13fc51b23b7bf6249ebe36a5
buttonTwitter.png d13e75a518c47aa9f47800db93499cac