Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9f2af99cb94892c597b9bee231677ca8
orzel.png a296fb35799a3cb5310a2e2ef1903c69
pl
en
top news port mstr
 
Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Energetycznej EJ1
25-05-2016

W dniu 23 maja br. w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGE EJ1, spółki odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.  Ze strony PGE EJ1 w spotkaniu uczestniczył p. Prezes Jacek Cichosz wraz z ekspertami z Biura Pozwoleń i Zezwoleń, Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Biura Technologii i Eksploatacji. PAA reprezentował p. Prezes Andrzej Przybycin oraz eksperci z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, Departamentu Prawnego oraz Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Przedstawiciele PGE EJ1 przedstawili prezentację dotyczącą założeń realizacyjnych programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia, w tym stanu realizacji prac wykonywanych przez Spółkę.

Zgodnie z ustawą - Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ocenia planowaną lokalizację obiektu jądrowego wydając wyprzedzającą opinię dotyczącą planowanej lokalizacji (fakultatywnie) oraz na etapie oceny wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego (obligatoryjnie).   

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png b42c6b07eea68efad46568179a3b09fe
buttonBJiOR.png 342e77f778f64ee39fc4ca3c1bb4eda5
buttonEPUAP.png 4fa2d691a5cdfb9487e2f9b40c076d93
buttonNEWSLETTER.png 0d1540e85203276545809feb06a84a88
buttonBIP2.png 21d6941f59e1420677a3d91e84641f48
buttonTwitter.png c243965bf6cbe676d19821efbfcd97c7