Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5b3b13f7eae800bd6fb08a81e63e0489
orzel.png d41659308d563132fc6563c4f3b4d9bb
pl
en
top news port mstr
 
Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Energetycznej EJ1
25-05-2016

W dniu 23 maja br. w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGE EJ1, spółki odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.  Ze strony PGE EJ1 w spotkaniu uczestniczył p. Prezes Jacek Cichosz wraz z ekspertami z Biura Pozwoleń i Zezwoleń, Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Biura Technologii i Eksploatacji. PAA reprezentował p. Prezes Andrzej Przybycin oraz eksperci z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, Departamentu Prawnego oraz Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Przedstawiciele PGE EJ1 przedstawili prezentację dotyczącą założeń realizacyjnych programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia, w tym stanu realizacji prac wykonywanych przez Spółkę.

Zgodnie z ustawą - Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ocenia planowaną lokalizację obiektu jądrowego wydając wyprzedzającą opinię dotyczącą planowanej lokalizacji (fakultatywnie) oraz na etapie oceny wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego (obligatoryjnie).   

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 750c8eaaf3313c9b368b1c1407768329
buttonBJiOR.png a7c9f0ef1f564e01179a22ba01eb5f2b
buttonEPUAP.png d28f6cf807bc46c07f1909a0c489b703
buttonNEWSLETTER.png 19d5702c5004bc7c84129d0caf73c277
buttonBIP2.png b74128e225dcc34d8914b13026ce4158
buttonTwitter.png 31531512a5e24d83763807594fb6fb8b