Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c5d17b2b68a23b302e41c60ccac1d9da
orzel.png 77159a5c43dedb65d6de89caf3f8b8da
pl
en
top news port mstr
 
Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Energetycznej EJ1
25-05-2016

W dniu 23 maja br. w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGE EJ1, spółki odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.  Ze strony PGE EJ1 w spotkaniu uczestniczył p. Prezes Jacek Cichosz wraz z ekspertami z Biura Pozwoleń i Zezwoleń, Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Biura Technologii i Eksploatacji. PAA reprezentował p. Prezes Andrzej Przybycin oraz eksperci z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, Departamentu Prawnego oraz Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Przedstawiciele PGE EJ1 przedstawili prezentację dotyczącą założeń realizacyjnych programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia, w tym stanu realizacji prac wykonywanych przez Spółkę.

Zgodnie z ustawą - Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ocenia planowaną lokalizację obiektu jądrowego wydając wyprzedzającą opinię dotyczącą planowanej lokalizacji (fakultatywnie) oraz na etapie oceny wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego (obligatoryjnie).   

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png bd4a6b5f6f174ce865042611ba59a198
buttonBJiOR.png fe0288887f17d9bac8d115c645cab892
buttonEPUAP.png 16588d6709ee16e9d2991870719801ec
buttonNEWSLETTER.png 01d6cb0779974b5636b88ac9906bd4e8
buttonBIP2.png 8b6e5e8deba692a8e74bbc79bf5e76b4
buttonTwitter.png 551f8135b02ec74b9f071372e88b872d