Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9769868190e265d2e61c0e3bdc357f9c
orzel.png 13728deb30ee6836d426405920479f69
pl
en
top news port mstr
 
Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Energetycznej EJ1
25-05-2016

W dniu 23 maja br. w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGE EJ1, spółki odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.  Ze strony PGE EJ1 w spotkaniu uczestniczył p. Prezes Jacek Cichosz wraz z ekspertami z Biura Pozwoleń i Zezwoleń, Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Biura Technologii i Eksploatacji. PAA reprezentował p. Prezes Andrzej Przybycin oraz eksperci z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, Departamentu Prawnego oraz Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Przedstawiciele PGE EJ1 przedstawili prezentację dotyczącą założeń realizacyjnych programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia, w tym stanu realizacji prac wykonywanych przez Spółkę.

Zgodnie z ustawą - Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ocenia planowaną lokalizację obiektu jądrowego wydając wyprzedzającą opinię dotyczącą planowanej lokalizacji (fakultatywnie) oraz na etapie oceny wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego (obligatoryjnie).   

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 0376350216dddc85810c43f6fb30accb
buttonBJiOR.png 89abc26b23cfe86c8e95ec32fccb4459
buttonEPUAP.png 817c81796c8f59f81533502138509f68
buttonNEWSLETTER.png 3f11efbb12cda227be06cd88b92e6d55
buttonBIP2.png 4ce6590d96651497f18f561a2b981fd4
buttonTwitter.png e0586fcc939856d8200d6c8cb03359c2