Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 13a7695840be83a0bb7c6637013d4eb8
orzel.png 5489a1301dce0ec1f57008de9e5384b9
pl
en
top news port mstr
 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – konsultacje społeczne
21-09-2016

Trwają konsultacje społeczne dot. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Strategia porusza również kwestie bezpiecznej dla ludzi i środowiska energetyki jądrowej. W projekcie Strategii zawarto dwa projekty odnoszące się do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – Kontynuację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz projekt związany z wdrożeniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju a działania Prezesa PAA

Zgodnie z projektem Strategii, do realizacji celu „zapewnienia równego i powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł” niezbędne jest m.in. jest wdrożenie energetyki jądrowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju w Strategii przewidziano m.in. projekt strategiczny Kontynuacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowejprzyśpieszenie opóźnionego procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Program składa się z dwóch projektów:

 1. Wsparcie i skoordynowanie krajowych przedsiębiorstw w ich przygotowaniach do realizacji prac dla energetyki jądrowej

2. Przygotowanie do budowy dwóch elektrowni jądrowych (EJ) w ramach PPEJ, o łącznej mocy ok. 6000 MW netto (4-8 jądrowych bloków energetycznych).

Ponadto przewiduje się również wdrożenie wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego. W związku z tym, w Strategii przewidziano projekt strategiczny Kogeneracja Jądrowa – przygotowanie do budowy pierwszego reaktora HTR o mocy termicznej 200-350 MW zasilającego instalację przemysłową w ciepło technologiczne

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Opinie i sugestie można zgłaszać do końca września 2016 r.. Ponadto, Ministerstwo zorganizuje szereg konferencji informacyjnych krajowych i w regionach nt. projektu Strategii, w terminach od 31 sierpnia do 30 września

Więcej informacji o strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju skierowany do konsultacji społecznych.

Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać drogą elektroniczną na adres lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 5b234ed4a07aa2d3aef41fa535b5abf5
buttonBJiOR.png bbc2fab016503783e6ad4fc1c27953d2
buttonEPUAP.png ed16d7161c1e8bd5fd61e81505e12b67
buttonNEWSLETTER.png 3900cefd94abb98d396ac18da1ca688d
buttonBIP2.png 0e4b370110ea359f79c8e90c0f6b507d
buttonTwitter.png 4ada2ef171e8d3bff1db533b2d35eb40