Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 36f14640d1f58ef807e351c276bca613
orzel.png 8eff3939096a66fcb54175ad98b6a455
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 50e0238ff01bbdbfdfa638cd88c32929
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – konsultacje społeczne
21-09-2016

Trwają konsultacje społeczne dot. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Strategia porusza również kwestie bezpiecznej dla ludzi i środowiska energetyki jądrowej. W projekcie Strategii zawarto dwa projekty odnoszące się do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – Kontynuację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz projekt związany z wdrożeniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju a działania Prezesa PAA

Zgodnie z projektem Strategii, do realizacji celu „zapewnienia równego i powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł” niezbędne jest m.in. jest wdrożenie energetyki jądrowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju w Strategii przewidziano m.in. projekt strategiczny Kontynuacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowejprzyśpieszenie opóźnionego procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Program składa się z dwóch projektów:

 1. Wsparcie i skoordynowanie krajowych przedsiębiorstw w ich przygotowaniach do realizacji prac dla energetyki jądrowej

2. Przygotowanie do budowy dwóch elektrowni jądrowych (EJ) w ramach PPEJ, o łącznej mocy ok. 6000 MW netto (4-8 jądrowych bloków energetycznych).

Ponadto przewiduje się również wdrożenie wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego. W związku z tym, w Strategii przewidziano projekt strategiczny Kogeneracja Jądrowa – przygotowanie do budowy pierwszego reaktora HTR o mocy termicznej 200-350 MW zasilającego instalację przemysłową w ciepło technologiczne

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Opinie i sugestie można zgłaszać do końca września 2016 r.. Ponadto, Ministerstwo zorganizuje szereg konferencji informacyjnych krajowych i w regionach nt. projektu Strategii, w terminach od 31 sierpnia do 30 września

Więcej informacji o strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju skierowany do konsultacji społecznych.

Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać drogą elektroniczną na adres lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 6884678e8b13513b060f738e00a284b8
buttonBJiOR.png 370bb132b14ba9a1121ccf141b5f97a7
buttonEPUAP.png d2d07a0f0e5ae864b59dfb066f123452
buttonNEWSLETTER.png 9d0f4d807d2dc88ec634ee2cd3c642b6
buttonBIP2.png 6f6996f7b0a395fe29bf6728aa6a2650
buttonTwitter.png 756e7fd4d68350e61c0de5b4426028b5