Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png fd99d5fde11374b49ae01b63d5e81ced
orzel.png 59a5ad7c4a820615be86464208ba8a9b
pl
en
top news port mstr
 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – konsultacje społeczne
21-09-2016

Trwają konsultacje społeczne dot. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Strategia porusza również kwestie bezpiecznej dla ludzi i środowiska energetyki jądrowej. W projekcie Strategii zawarto dwa projekty odnoszące się do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – Kontynuację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz projekt związany z wdrożeniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju a działania Prezesa PAA

Zgodnie z projektem Strategii, do realizacji celu „zapewnienia równego i powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł” niezbędne jest m.in. jest wdrożenie energetyki jądrowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju w Strategii przewidziano m.in. projekt strategiczny Kontynuacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowejprzyśpieszenie opóźnionego procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Program składa się z dwóch projektów:

 1. Wsparcie i skoordynowanie krajowych przedsiębiorstw w ich przygotowaniach do realizacji prac dla energetyki jądrowej

2. Przygotowanie do budowy dwóch elektrowni jądrowych (EJ) w ramach PPEJ, o łącznej mocy ok. 6000 MW netto (4-8 jądrowych bloków energetycznych).

Ponadto przewiduje się również wdrożenie wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego. W związku z tym, w Strategii przewidziano projekt strategiczny Kogeneracja Jądrowa – przygotowanie do budowy pierwszego reaktora HTR o mocy termicznej 200-350 MW zasilającego instalację przemysłową w ciepło technologiczne

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Opinie i sugestie można zgłaszać do końca września 2016 r.. Ponadto, Ministerstwo zorganizuje szereg konferencji informacyjnych krajowych i w regionach nt. projektu Strategii, w terminach od 31 sierpnia do 30 września

Więcej informacji o strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju skierowany do konsultacji społecznych.

Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać drogą elektroniczną na adres lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 6765f9ecd9dcc29e15f505b685d54183
buttonBJiOR.png cbdb1ecf2dc6352c7c7e27d68e19986a
buttonEPUAP.png f9e5d277baf211fe80dab22ec0f1ccb4
buttonNEWSLETTER.png c4555ddfe1e6cbd89b27920fb356115d
buttonBIP2.png 5925aa910856dc91f2401d0ad05df38f
buttonTwitter.png 2f5460bc18b09c111595162119b1328d