Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 59e1d41db0e50a0c7117e1f0895d6700
orzel.png 64e5107cd40c8bc3e096d18dc13e1379
pl
en
top news port mstr
 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – konsultacje społeczne
21-09-2016

Trwają konsultacje społeczne dot. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Strategia porusza również kwestie bezpiecznej dla ludzi i środowiska energetyki jądrowej. W projekcie Strategii zawarto dwa projekty odnoszące się do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – Kontynuację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz projekt związany z wdrożeniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju a działania Prezesa PAA

Zgodnie z projektem Strategii, do realizacji celu „zapewnienia równego i powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł” niezbędne jest m.in. jest wdrożenie energetyki jądrowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju w Strategii przewidziano m.in. projekt strategiczny Kontynuacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowejprzyśpieszenie opóźnionego procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Program składa się z dwóch projektów:

 1. Wsparcie i skoordynowanie krajowych przedsiębiorstw w ich przygotowaniach do realizacji prac dla energetyki jądrowej

2. Przygotowanie do budowy dwóch elektrowni jądrowych (EJ) w ramach PPEJ, o łącznej mocy ok. 6000 MW netto (4-8 jądrowych bloków energetycznych).

Ponadto przewiduje się również wdrożenie wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego. W związku z tym, w Strategii przewidziano projekt strategiczny Kogeneracja Jądrowa – przygotowanie do budowy pierwszego reaktora HTR o mocy termicznej 200-350 MW zasilającego instalację przemysłową w ciepło technologiczne

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Opinie i sugestie można zgłaszać do końca września 2016 r.. Ponadto, Ministerstwo zorganizuje szereg konferencji informacyjnych krajowych i w regionach nt. projektu Strategii, w terminach od 31 sierpnia do 30 września

Więcej informacji o strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju skierowany do konsultacji społecznych.

Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać drogą elektroniczną na adres lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png fb9afdbf8f9f3070d07e38a48de9bf2d
buttonBJiOR.png 7eff5ebb556c4ff6fb5d94f6b660222f
buttonEPUAP.png f4312b3ccc63ffb6f546eaed6582aaaa
buttonNEWSLETTER.png 81f916908e5b52f445e59fceb4f5604d
buttonBIP2.png 2aef062d31a226b89afcc31b2c4100ef
buttonTwitter.png 1b1c05df531c69dcb1993eccbfbdf6bc