Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 908ca28002f675f858c4427f55858eec
orzel.png c59ed153434a34aa1bb099999be3d9e8
pl
en
top news port mstr
 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – konsultacje społeczne
21-09-2016

Trwają konsultacje społeczne dot. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Strategia porusza również kwestie bezpiecznej dla ludzi i środowiska energetyki jądrowej. W projekcie Strategii zawarto dwa projekty odnoszące się do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – Kontynuację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz projekt związany z wdrożeniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju a działania Prezesa PAA

Zgodnie z projektem Strategii, do realizacji celu „zapewnienia równego i powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł” niezbędne jest m.in. jest wdrożenie energetyki jądrowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju w Strategii przewidziano m.in. projekt strategiczny Kontynuacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowejprzyśpieszenie opóźnionego procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Program składa się z dwóch projektów:

 1. Wsparcie i skoordynowanie krajowych przedsiębiorstw w ich przygotowaniach do realizacji prac dla energetyki jądrowej

2. Przygotowanie do budowy dwóch elektrowni jądrowych (EJ) w ramach PPEJ, o łącznej mocy ok. 6000 MW netto (4-8 jądrowych bloków energetycznych).

Ponadto przewiduje się również wdrożenie wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do produkcji ciepła przemysłowego. W związku z tym, w Strategii przewidziano projekt strategiczny Kogeneracja Jądrowa – przygotowanie do budowy pierwszego reaktora HTR o mocy termicznej 200-350 MW zasilającego instalację przemysłową w ciepło technologiczne

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Opinie i sugestie można zgłaszać do końca września 2016 r.. Ponadto, Ministerstwo zorganizuje szereg konferencji informacyjnych krajowych i w regionach nt. projektu Strategii, w terminach od 31 sierpnia do 30 września

Więcej informacji o strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju skierowany do konsultacji społecznych.

Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać drogą elektroniczną na adres lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png a285317d462ce55486a8730c96b71eac
buttonBJiOR.png 36aae5b03f0d395201bc971cb72cfae9
buttonEPUAP.png 3342073c086ff19a1211c45e97beb367
buttonNEWSLETTER.png 299d3d479109e7733acfc44bce4591bb
buttonBIP2.png a59a30b2896183bd4af8505f1bf243d5
buttonTwitter.png 0e93932d3e3b6cebde8f28d440995d68