Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png b4189a5129ee5ce6585ccd415b2d91cd
orzel.png bad4829121ad4dd471f2d0f4558c2234
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 5664404990ac4e70dc69c136650691b7
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png d6e5111f4f415e4a9c582eba9d7fd496
buttonBJiOR.png b2d518e7b4ecf0c93635cfe6bdb5c069
buttonEPUAP.png 0caf4ac420c7831de24c38fc7e6526be
buttonNEWSLETTER.png 2ad41f1c3832e73b64d9d12f301dfcd5
buttonBIP2.png deeb19bc67b291f02c370a950e52f574
buttonTwitter.png b16ae6a5ad63c3c48c062ca2c1d93e9a