Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e3b8c8125662161542d16fb654affff4
orzel.png fd4e01996926d6fe17efefa6d2143977
pl
en
top news port mstr
 
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 82b3991e4acfc31309f95b198ca3b168
buttonBJiOR.png e7cd3da8147dddf1cc4e188bd4e5b171
buttonEPUAP.png 34fb8e1f190c99103c9f90db8bcef85c
buttonNEWSLETTER.png 6dd6f5db1ccc0c5c24c36cc5f8ae4cd7
buttonBIP2.png 3935d13160d98418b380eb7cb30638da
buttonTwitter.png 8b8ea5353123257ea60a0735e0b828b9