Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 911824f32cf6e621043cb0435ab038e2
orzel.png 613663e43edb5b40ed65635bd0b80a17
pl
en
top news port mstr
 
Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest zgodny ze standardami W3C.
Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:


1 - strona główna
2 - aktualności
3 - portal
m - mapa strony
c - kontrast
l - większa czcionka
s - mniejsza czcionka
d - domyślna czcionka
h - menu główne

Korzystanie ze skrótów:

Opera (wersja < 12.1):
- Shift + Esc + klawisz dostępu
Chrome / Opera (wersja > 15):
- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
- Alt + klawisz dostępu (cyfry)
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 7f2e337f8ddc0410616be50b0d9877e6
buttonBJiOR.png 0659901703c5365698da3514f1eda1a0
buttonEPUAP.png c4be71c4a4665e69b568fdf95fb9ab96
buttonNEWSLETTER.png 4c59f3aaa29d4d2d65bc2229c00ff67b
buttonBIP2.png 4df55102d008f5e57a8cda68193fa935
buttonTwitter.png d5b218dddbe981ffda012463811c015e