Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e5b9aadd45361f5ab2370daa8a98b10f
orzel.png 04b63311b9c52aa265e7672dc9ad05b9
pl
en
top news port mstr
 
Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest zgodny ze standardami W3C.
Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:


1 - strona główna
2 - aktualności
3 - portal
m - mapa strony
c - kontrast
l - większa czcionka
s - mniejsza czcionka
d - domyślna czcionka
h - menu główne

Korzystanie ze skrótów:

Opera (wersja < 12.1):
- Shift + Esc + klawisz dostępu
Chrome / Opera (wersja > 15):
- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
- Alt + klawisz dostępu (cyfry)
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png b9afad8ca07aaa6ba7150a25b8471835
buttonBJiOR.png f5077872f8d216b137ce14fdef75e73b
buttonEPUAP.png 2a59ec4b5bfe6afa24f11b640898ec51
buttonNEWSLETTER.png 106c8cda3621ccba0517398f85e917b0
buttonBIP2.png 16c40edb64e0df42e5e675555768f7c9
buttonTwitter.png d43212770b2315c55bba4e0b45dd8049