Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3dfd996dfcbfaa8e36132cc3152b0194
orzel.png bac241fbca9336927a22c1acd7f1db1e
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 5d0800c9c7b71bfb878341cc9cc6e93a
Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego
04-04-2016

Wykonywanie działalności, związanej z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, jest dopuszczalne po zastosowaniu określonych w przepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia i ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust..1 ustawy Prawo atomowe działalność taka podlega - w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - nadzorowi i kontroli organów państwowych z wyjątkiem przypadków określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. Nr 137, poz.1153).

Do podstawowych zadań Prezesa PAA w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące należy:

  • udzielanie zezwoleń i podejmowanie innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, poprzedzone analizą i oceną przedkładanych przez użytkowników źródeł promieniowania jonizującego wniosków i dołączonej do nich dokumentacji
  • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png d7f939ff3685bb92b04673fe30444ad3
buttonBJiOR.png 05153c71f505e6edc2e7251eb752d222
buttonEPUAP.png ee45fc570e95e95386fde86b24e3ca43
buttonNEWSLETTER.png a8ef2e85a0c5dc3d080e9dfdcdfe10c1
buttonBIP2.png f3765ea03a35c3ebabe9a3ae47aae8ca
buttonTwitter.png 608438f8980f0ae5c3e1a89ff44cc7a1