Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 36c5adf8b0c1a485276489f0a4630263
orzel.png fae03edbb9730b952986af7e43b5927a
pl
en
top news port mstr
 
Akredytowane laboratoria radiometryczne
29-04-2015

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
Zakład Ochrony Radiologicznej 
www.imp.lodz.pl

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
www.ifj.edu.pl

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania 
www.clor.waw.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 
www.ncbj.gov.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Pracownia Dawek Indywidualnych
www.wihe.waw.pl

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
www.radiometria.gig.eu

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 62ef75760be42a66d4526abd4e6f0007
buttonBJiOR.png da79a2f5ad99a250c600a59b7ea9dee0
buttonEPUAP.png 0fa575c692ba1c645ca6d96d26b4b8cc
buttonNEWSLETTER.png 55d06928243e4888836f92795c81bf57
buttonBIP2.png 6b9797ee1f7b978d02537a51cee47b1a
buttonTwitter.png cb4be26b5bd17892a83e031d240b6446