Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 513da70f0ab11f55ca4a0a88b5e478a0
orzel.png 6e308a1ad83871f8e22782f1a35ce951
pl
en
top news port mstr
 
Akredytowane laboratoria radiometryczne
29-04-2015

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
Zakład Ochrony Radiologicznej 
www.imp.lodz.pl

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
www.ifj.edu.pl

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania 
www.clor.waw.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 
www.ncbj.gov.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Pracownia Dawek Indywidualnych
www.wihe.waw.pl

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
www.radiometria.gig.eu

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 002703ae26c518ece706b40861b9cc93
buttonBJiOR.png 1af88b2a50f998c38706b3c9076740cc
buttonEPUAP.png 455401ee8eed4ce554e21b8e2e0b80a5
buttonNEWSLETTER.png f83cb8fceb862a333149cf1bc12118be
buttonBIP2.png c37b2fd71e552fb8e99d9d32ebf8fc1b
buttonTwitter.png 1a9321f5c89dc2ceec46f18581433f52