Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png b502b5f72e193eeee1f850fcfe65fcaa
orzel.png 61ccf6e816807b50b46e20ea66284838
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 38824a3505ef72d0a1f419d5d53d979d
buttonBJiOR.png 3fbad361a7d4adb5fd4b9c0fed1c88d7
buttonEPUAP.png 3dcfd56702190ffcfd4ee0c5a99fc5b8
buttonNEWSLETTER.png 1b7440deeb9a766ae6318df1d0263954
buttonBIP2.png effe4e278c428d1ff35a946844f1e8aa
buttonTwitter.png b720e5117385d5b68637a7f207c6b762