Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a5c07538e3697c8f6ab23a2e525c5fae
orzel.png e58da3ff1421774af17f6b369e332016
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
29-04-2015

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 9afc4962ee9c249e131b2ce8af42604d
buttonBJiOR.png 46d417d45c5cfca55ab708e7006027e7
buttonEPUAP.png a912e20e6a166bd0f141ba8a76551c0a
buttonNEWSLETTER.png 4b63477b0589c22cbc2d90de6baf2406
buttonBIP2.png fe3f47a1d360406f2ef9f13567739db8
buttonTwitter.png 0404b74d0b4af8e06e5fed76c2e91181