Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 35b5e9d9534d4797c134c121853ff283
orzel.png 073641e49b7408f20cce1d91b3491324
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
29-04-2015

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 4a7ac082ac3164106cffd6371ac9dd4a
buttonBJiOR.png 806530a31a8b670558241b4d65a29a23
buttonEPUAP.png 38cec0f6067080f6a1e7625179553206
buttonNEWSLETTER.png f389e5a48d71e3ca0d9cfe42bb94c905
buttonBIP2.png 0f9a12f3026636b4d520f98bcc035a48
buttonTwitter.png 6464d6da87c526e9898604ea35b8d0d1