Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ea642fbed2eaa510c393306c92de2be1
orzel.png 55ed6e2526635c1ec9cb6ad0ce339108
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 47ae0a4ec440ab7f9c7ba0bff119f5d6
buttonBJiOR.png e9c8235b1d0ec6087fd8122c8fdfd9ad
buttonEPUAP.png a9ec4bfef00a897fbb26ddee7297b99e
buttonNEWSLETTER.png 4c3ab74f2388981f263b2756e59760dc
buttonBIP2.png dee5f5edce50b3e295b6ade2469e2a03
buttonTwitter.png 19b79b89395f56fb166d66afd18595e7