Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 399adeb96b0b5945b1005b3e6bfeefc0
orzel.png 266b52505beba16132680cfb066e877f
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 128209bd77d8d01bb33e1710d75a4598
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png f584d31db9931d15aba36508df612f4c
buttonBJiOR.png 494246bd30993f2fd490a33be63c1969
buttonEPUAP.png 27ed410a872fa317b067a708f94f57fc
buttonNEWSLETTER.png 109e89f43007f04ca077f1c5cc951644
buttonBIP2.png 667338513ecea7ee9326367f587f13b7
buttonTwitter.png 292ad0f6e0695c13ab0e3986c858c25e