Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 93b5b31b7df44f6590f86e2fc57cb25d
orzel.png 19eeef08b6ac0e1a9930d1b37050d5ac
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 2d7ab7174bb7f6952fe2047a4b7cc331
buttonBJiOR.png 6cca4cd0a465ce28290baf31d4b649f8
buttonEPUAP.png d7dadfe0f0198d23eff867e640ade36e
buttonNEWSLETTER.png 693ea7864aa459b87b1879551d13eedb
buttonBIP2.png 60114b1b7dc1dfc3d67bfa2bfa3acab0
buttonTwitter.png 59fb817c76fe1c243330931928bf6605