Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2fee753d94534a69a10e5ab8c25527fa
orzel.png 2ba702d8c972c7479044589520977635
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 1982d66c5f547f0598b528e02175a572
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 8753f809d9d88a9d759972e35e0f2bd2
buttonBJiOR.png be7e1c6e38859650ee7b65c9500b5dcf
buttonEPUAP.png 625572e4048fa4a2482aa405827acc44
buttonNEWSLETTER.png ecf0178100874d098d4dfd25c2d1697a
buttonBIP2.png 2f3e49c8c9f9023915cca94f3fc73b99
buttonTwitter.png fbe2f7cfd3f25c71bef0c793b7ffca13