Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e04d9a7e4d3c8d08f5bf7d149c691c24
orzel.png 834e8b4e729ab243d0e0b05371f09fc3
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 71334418b9431ad1d1d6a3579aa9c1c9
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 126079fe4bc4043a0ca79f624f741741
buttonBJiOR.png 8bd30466d31a5f5735c90b764b21e514
buttonEPUAP.png 62d69b5742efd36490b8c1d079bff292
buttonNEWSLETTER.png 59de37711fc6d83fc77d16915c8da5cd
buttonBIP2.png 9f34105df4a8b531de7dd9a412d9c85c
buttonTwitter.png 59ea1a263435d7dc13bc4774697024d4