Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png eddfed977ee48197690bb6a717f3f57f
orzel.png b2016d6d431b1cbfa99698c9c2ca651c
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 0d469aae61d4a66ca2fc8867a4bdf601
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 41994698ead7b781e1d565b847171bd7
buttonBJiOR.png 5f552448a9912f0313e2cb0c6568f841
buttonEPUAP.png 4ea372c8f2bdfd3a61431cc824f91ffd
buttonNEWSLETTER.png c0bd2a81c6abf02ab38ee9ba1b8611c8
buttonBIP2.png 8c30ee6cf17384457ab36ba7f25323f8
buttonTwitter.png c264f705cfe864361492bb6ebfc5556b