Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8285080b3b861fe135c16619187a8678
orzel.png 3aae6363a798487cd48e0db801e06140
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png d1a880cd345ec59878361d3862807879
buttonBJiOR.png b0210e9e13ce3f7ff9f532a27124f97f
buttonEPUAP.png 2b9e5b46c91d6694fd61513649f5c390
buttonNEWSLETTER.png d8a045b9e81a4b2c34c741b75d31b8dc
buttonBIP2.png 55153fcd9dc1896752aa99bad8923bbf
buttonTwitter.png 71c5aecd44209b86f2965eacf723af55