Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 66a7e3a18ab64f2912233267b3fcc2c0
orzel.png bc65863776131d3b1d6ea5161788cdfe
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 2ec7eac5c04a7b24901721ea8a361e74
buttonBJiOR.png 2bb6684219c6a045819d2e19f9f70910
buttonEPUAP.png 79d300ae61b73ddfdbcba8dfb2435469
buttonNEWSLETTER.png 605edfaeaf551eb939f8dea33bcf4d71
buttonBIP2.png 25091fb6194f39d0aa0cc81c9b87f5e3
buttonTwitter.png 44e714be3992191efceb8feedc786f8c