Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 6a01cd99ced57dc9d78aec7fcf34f49e
orzel.png 13ab6f5f4d4ff2183afe203e7cede498
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
29-04-2015

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo Atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 456d4a2a6da9c97f3a840ec08dd7783a
buttonBJiOR.png 6d03b875d48e70543815fda41adedd5d
buttonEPUAP.png b5ce77a7b7f0cdd27120524e58203e87
buttonNEWSLETTER.png f6468e884381cb522e71cafc1ade1d13
buttonBIP2.png f51ef22b202b6cd980999fb0757c2bf3
buttonTwitter.png 5653e630e9a8bbab5cadc6a694b8e807