Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c9a7312f82c121912aa853c08b2809da
orzel.png 1adcc647a5cbf0763d16041cefe03205
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 10f614f6bfb96794c0b4c3abeafeb9d2
buttonBJiOR.png bb1ff60b09bdfdc3ce465bf55762fe4c
buttonEPUAP.png d4650a36c9376e3f8653290db6a022b6
buttonNEWSLETTER.png 1677fe5216cc4417f15139ffcd2e0712
buttonBIP2.png cf3c05202345c96bbacfd166cdeea46d
buttonTwitter.png cfd9b10459d1529e8076f817fef6bffe