Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c4cf55e034db4307297fb0cd04118bbb
orzel.png 4c81ae904568f71c803c3414694d8e40
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
29-04-2015

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png cc25b0a4565ca09372194c5c722f299b
buttonBJiOR.png b3836da2843505524e11c0ab2785649b
buttonEPUAP.png a02d0e98a4357721ac79442bb1058af8
buttonNEWSLETTER.png 914b5bb3ced876054e9d9f7552a7813e
buttonBIP2.png 929c86969f8e068f3b940a5949dc067a
buttonTwitter.png a8bc746921fdd7c061c9864f4142ce74